^elejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Népszámlálás 2011

Betűméret növelése
nepszamlalas_2011

Általános tájékoztató IDE kattintva ismerhető meg.


Számlálóbiztosok toborzása, feladatai.


A 2009. évi CXXXIX. törvény értelmében a Magyar Köztársaság területén a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban: népszámlálás) kell tartani.

 

A népszámlálás adatfelvételének eszmei időpontja 2011. október 1. 0 óra. az adatszolgáltatónak erre az időpontra jellemző állapot szerint kell megválaszolnia a kérdőív kérdéseit.


A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás – a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések kivételével – kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

 

Az összeírás 2011. október 1. és 2011. október 31. között, a pótösszeírás 2011. november 1. és 2011. november 8. között történik.

 

A népszámlálási adatfelvétel végrehajtásához számlálóbiztosokra van szükség. Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet. Létszámukat a kialakított számlálókörzetek száma és mérete határozza meg. Egy számlálókörzetbe kb. 110-140 cím tartozik. A számlálóbiztosok toborzásáról a települési népszámlálási felelős gondoskodik, kiválasztásukat a KSH által megadott szempontok alapján végzi.


A számlálóbiztosok előzetesen összeállított adatszolgáltatói csomagot kapnak, amely összeírandó címenként tartalmazza a tájékoztató levelet, a kérdőíveket (Lakáskérdőív és 1 db Személyi kérdőív), valamint a kitöltést segítő útmutatót. A számlálóbiztos összeírással kapcsolatos első feladata, hogy az eszmei időpont előtt bejárja a számlálókörzetét, ellenőrizze a számlálókörzet címállományának teljességét, és a számlálókörzetébe tartozó valamennyi, összeírás körébe tartozó címre eljuttassa az adatszolgáltatói csomagokat, és pontosítsa a címeket.


A számlálóbiztosok feladata hat elemből áll:


  • Jelentkezés a munkára


A munkára jelentkezők elolvashatják a számlálóbiztosi feladatleírást, majd az itt letölthető vagy a Polgármesteri Hivatalban átvehető számlálóbiztosi jelentkezési lapot kell kitölteniük.

  1. Számlálóbiztosi feladatleírás. (Letölthető adatlap...)
  2. Számlálóbiztosi jelentkezési lap. (Letölthető adatlap...)
     

A jelentkezési lapok leadásának határideje: 2011. július 29. (péntek) 13,00 óra.

A jelentkezési lapok leadhatók személyesen, illetve eljuttathatók postán az alábbi címre: Kardoskút Község Polgármesteri Hivatala

dr. Mészáros Erzsébet jegyző

5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.


  • Előzetes felkészülés, minősítésben való részvétel


Augusztus 15. után a számlálóbiztos a települési népszámlálási felelőstől elektronikus (CD-n/DVD-n, illetve interneten is elérhető) és írott formában megkap egy tananyagcsomagot, amelyet még a tantermi képzés előtt el kell sajátítania. Az egyéni felkészülés részeként a számlálóbiztosnak ki kell töltenie egy-egy lakás- és személyi kérdőívet, például saját magáról és otthonáról, valamint megválaszolja a tanulást segítő önellenőrző kérdéseket, és kitölti a tudását ellenőrző feladatlapot (tesztet) is, amit majd – a próbaként kitöltött kérdőívekkel együtt – a tantermi oktatásra magával hoz. A népszámlálás végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően szerződést a tantermi oktatást követően csak azzal a számlálóbiztossal lehet kötni, aki az előzetes felkészülés során tanultakról ellenőrző kérdések (teszt) formájában számot adott, és megfelelő minősítést kapott.

  • Részvétel a tantermi oktatáson


Szeptember hónapban a számlálóbiztosok részére félnapos tantermi képzést tart a KSH, amelyen a részvétel kötelező. A tantermi oktatásra a résztvevőknek a próbaként kitöltött kérdőíveket magukkal kell hozniuk. Az oktatást és a szerződéskötést követően (nem az oktatás helyszínén), a települési népszámlálási felelőstől kapja meg a számlálóbiztos az összeíráshoz szükséges anyagokat (kérdőívek, táska, igazolvány, íróeszköz, címjegyzék, térkép stb.).

  • Kérdőívek kikézbesítése az adatszolgáltatóknak


Szeptember 27-30. között a számlálóbiztos lakásról lakásra járva minden címre eljuttatja az adatszolgáltatói csomagot. Ahol szükséges, javítja, illetve kiegészíti a címjegyzéket, a módosításokról értesíti a felülvizsgálóját. Ekkor még nem kezdheti meg a kérdőívek kitöltését, legföljebb tájékozódik a válaszadás várható módjáról és az igényelt papír kérdőívek számáról.


  • Az adatgyűjtés végrehajtása


Október 1-jétől kezdődően a számlálóbiztos újra végigjárja a számlálókörzetét, és minden összeírandó címen felveszi a kapcsolatot az adatszolgáltatókkal, akiket tájékoztat arról, hogy három módon válaszolhatják meg a kérdőívet. Aki papíron maga kívánja kitölteni, annál annyi személyi kérdőívet hagy, ahányan ott laknak, és egyezteti a kitöltött kérdőívek átadásának időpontját. Akik személyes interjút kérnek, azokról kitölti a lakás- és személyi kérdőíveket. Ebben a szakaszban a számlálóbiztos naprakészen tájékozódjon a felülvizsgálójától arról, hogy mely lakásokban töltötték már ki interneten a kérdőíveket. Ezeket a lakásokat már nem keresi fel.


  • Az elvégzett munka átadása


Ahol az adatszolgáltatók maguk töltötték ki a kérdőíveket, ott a számlálóbiztos összegyűjti azokat, és az általa kitöltöttekkel együtt a megbeszélt időpontban, de legalább hetente egyszer eljuttatja a felülvizsgálójához. A kérdőíveket az előírásoknak megfelelően rendezi, egyezteti a címjegyzéken szereplő adatokat a felülvizsgálójával és elvégzi az összesítéseket.

FacebookTwitter

Copyright 2017  Kardoskút