^elejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Beszámoló a testületi ülésről 2009. 11. 26.

Betűméret növelése

Összefoglaló Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 26-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről.

Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, Szemenyei Sándor és Gub András települési képviselők.

Jelen van továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Nagy Zoltán lelkész, Sebestyén György Projekt Manager, Pappné Neller Borbála intézményvezető, Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos, Skorka Pálné jegyzőkönyv-vezető, Tóth Józsefné főelőadó és Varga Pál technikus.

Előzetesen kiadott írásos anyag: 

Meghívó
Beszámoló a művelődési ház 2009. évi tevékenységéről
Beszámoló az adóigazgatási feladatok végrehajtásáról
Előterjesztés a Kardos Hús iparűzési adójának és kamatainak törlésére
Előterjesztés az Új Élet Mg. Szöv. SZJA tartozásának törlésére
Rendelet mód. a község címeréről, zászlajának és használatának rendjéről
Rendelet mód. a gyermekvédelem helyi rendszeréről
Rendelet terv. az ivóvíz-ellátási szolgáltatás díjainak megállapításáról
Rendelet terv. egyes önk. rend. jogharmonizációs záradékkal történő ellátásáról
Rendelet terv. az önkormányzat közművelődési feladatairól
2010. évi költségvetési koncepció
1. számú melléklet
2. számú melléklet
3,4,5,6,7,8. számú melléklet
A települési szilárd hulladék elszállítása tárgyában kiküldött kérdőívek értékelése

 

Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Ismerteti a meghirdetett napirendi pontokat, amelyet a testület egyhangúlag elfogadott.

Ramasz Imre: a napirendi pontok előtt Nagy Zoltán lelkész úr egy tájékoztatást tart. Mindenképpen lényegesnek tartottam, hogy a közösen kigondolt ötletet a testület megismerhesse. Örömömre szolgál, hogy van egy reális lehetőség a szemközti "MOL brigádház" és a mellette levő üres telek hosszú távú hasznosítására. Az előzményekről: Nagy Zoltán lelkészúr megkeresett és egy bemutatkozó látogatáson volt nálam a református egyház részéről. Különböző kérdések merültek fel amelyek kapcsán felszínre jött, hogy van a településnek egy használaton kívüli épülete és mellette egy üresen álló telek. Ezt követően egy helyszíni megbeszélésünk volt, ahol egy tervező is részt vett. Ő szakmai szemmel megnézte az épületet. Egyfajta pályázati lehetőség bevonásával lehetséges ezeknek a kihasználása. A pályázat beadási határideje igen szűkös, ez év december 20. Megkérném lelkész urat, hogy adjon egy rövid ismertetőt az előzményekről.

Nagy Zoltán: Köszöntöm a testületet és a kedves jelenlevőket. Hódmezővásárhely-Susánban vagyok református lelkész, illetve a Bethlen Gábor Református Gimnáziumnak vagyok a vezető lelkésze és vallás tanára.  Az az érdekes helyzet van itt Kardoskúton, hogy a Csongrádi Egyházközösség van jelen Békés megyében. Ez stratégia szempontból nagyon fontos, hiszen a kardoskúti református egyházközösség is fenntartója például a Bethlen Gábor Református Gimnáziumnak. Temetői része és részesedése van a vásárhelyi temetőben. Nekünk fontos megtartani ezt a pozíciót. Polgármester úrral történt előzetes beszélgetések kacsán felmerült, hogy közösen az egyház és a község egy uniós pályázaton vehetne részt. A helyszín megismerése után nyilvánvalóvá vált, hogy létre lehetne hozni egy ifjúsági üdülőt a településen. Egyrészről helyet adna a gyülekezetnek, másrészt nyílván a helybeli természeti  értékekre építve egy rotációs rendszerű ifjúsági szállást hozhatnánk létre. Hozhatnánk ide csoportokat, hiszen belföldi és külföldi jó kapcsolataink is vannak. Készültek előzetes tervek a hasznosításra. Ennek ismertetésére megkérném Sebestyén György urat.

Sebestyén György: Nagy tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Sebestyén György vagyok, az Alföld Consulting tanácsadói iroda környezet mérnöke és projekt manegere. Közel 12 évig dolgoztam a környéken, úgyhogy jól ismerem Kardoskutat és a benne rejlő lehetőségeket. Mint ahogy lelkészúr már elmondta, ez az elképzelés azután indult útjára, miután kinevezték őt  a kardoskúti református egyházközség lelkészének. Mivel az egyháznak a községben nincs olyan ingatlana, ahol esetleg istentiszteletet, vagy más egyéb összejövetelt lehetne tartani, ezért polgármester úrral beszélgetés kezdődött ez irányban. A beszélgetések folyamán merült fel esetleges helyszínként az üresen álló épület. Az ingatlan önmagában egy gyülekezeti háznak nem biztos, hogy megfelelne. Ezzel szemben a mellette levő üres telekkel együtt, nagy lehetőségek rejlenek benne. Ezen a telken meg tudnánk valósítani egy ifjúsági tábort. Egy olyan színvonalú ifjúsági tábort, amellyel az Európai Unió táboroztatási programjába is be tudnánk kapcsolódni. A kiírt pályázat az Új Magyarország Vidékfejlesztési Pályázataként jelent meg (UMVP). A pályázati cél a turisztikai fejlesztések, amibe beletartozik a vidéki ifjúsági szálláshelyek kialakítása. A beadás határideje 2009. december 20. A támogatás mértéke 100%-os. Tehát teljesen elszámolhatóak a költségek: építések, átalakítások, működtetéséhez az infrastruktúra kialakítása és eszközbeszerzések illetve fejlesztések. Összege 200.000 euró (cca. 50 millió forint). Legalább "B" kategóriás - 30 férőhelyes - tábort kell kialakítani. Véleményünk szerint nem "B", hanem "A" kategóriás tábort kell megvalósítani, mivel csak ezzel a kategóriával lehet csatlakozni az Uniós táboroztatási programba. Alapkövetelményei ennek: 2000m2 alapterületű telek. Négy szolgáltatás közül legalább kettő megvalósítása: étkeztetés, szabadidős, vezetett túrázási lehetőség, kulturális és természeti értékek bemutatása. A két szolgáltatás közül az egyiket végezheti külsős cég, de a másikat önmagának kell megoldani. A mi esetünkben az étkeztetés és a természeti értékek bemutatása szerepelne a szolgáltatások között. Az étkeztetést végezhetné külső szolgáltató, mert itt nem lenne cél egy saját főzőkonyhát létrehozni, csak egy melegítő- tálaló konyhát. Az "A" kategória feltétele még egy éttermi rész illetve ahhoz kacsolódó melegítő konyha amiket ki is alakítanánk. A természeti és kulturális értékek bemutatása viszont az üzemeltető hatáskörében valósulna meg. Nem lenne nehéz feladat, hiszen a közeli nemzeti parkkal karöltve lehetne végezni a feladatot. Ennek a kitételnek is kiválóan megfelel Kardoskút.

Gub András: nem haragszik, ha közbekérdezek?

Sebestyén György: természetesen nem.

Gub András: ki lenne az üzemeltető?

Sebestyén György: az üzemeltető kérdése még nem lett eldöntve. Jelenleg nagyon gyorsan az lett felmérve, hogy egyáltalán van e lehetőség pályázni és megvalósítani a tervet. Egy beadott terv még ugye nem jelent semmit. Ha megnyerjük esetleg, akkor lehet elkezdeni az egyeztetéseket a részletek tisztázásáról. A szervezeti és jogi formákat is tisztázni kell. Ezután indulhatna el a fejlesztési projekt. A projekt maga úgy nézne ki, hogy az önkormányzat biztosítja az ingatlant és az egyház adja be a pályázatot.

Gub András: állandó vagy időszakos üzemeltetésről van szó?

Sebestyén György: időszakos üzemeltetésről lenne szó. Tehát nem szállodáról kell beszélnünk. Szervezett csoportok részére lenne kialakítva. A lehetőség megvan természetesen az év minden napjára, hiszen minden évszaknak megvannak a látnivalói. A pályázat alap kritériuma, hogy csak 5000 fő alatti vagy 100 fő/km2 alatti népsűrűségű településekről lehet beadni. Kardoskút ezen kritériumnak is megfelel. Az "A" kategóriás ifjúsági tábor minősítésének követelményei néhány mondatban: táboroztatás idején recepció szolgálat 07-22 óráig, hálószobákban ágyanként legalább 4m2 alapterület, fűtés, vizesblokkok szintenként 10 férőhelyenként 1, takarítás legalább kétnaponta, menekülési útvonalak kialakítása, közös helységekben színes tévé, szintenként hűtőszekrény, betegszoba 50 férőhelyenként 1 ággyal, teljes ellátású étkezés. A mi esetünkben minden szoba 4 fős, annál is inkább mert ez is egyik alapfeltétele az "A" minősítésnek. Sportpálya és játszótér is lenne kialakítva a mostani üres telken. A meglévő épület közösségi térnek lenne kialakítva. Az idő rövidsége miatt nem mélységi tervek állnak jelenleg rendelkezésre. Az új épület L alakban van tervezve. A Petőfi utcára nézne a főbejárata. A főbejárat mellett egy tea konyha lesz kialakítva és ide a hűtőszekrény, hogy mindenki számára elérhető legyen. Egy recepció lenne a folyosón és beépített szekrények. Egy szoba közel 17 m2 lenne. Az ágyak kényelmesen elhelyezhetőek. Minden hálóhoz tartozna külön tusoló, WC és vizesblokk. Az L alak másik folyosója szélesebbre van tervezve, hogy kerekes székes vendégeket is tudjon a szálló fogadni. Itt lenne egy akadálymentes szoba is. Az épület maga is akadálymentes lenne. Ez egyben kötelező és plusz pontokat jelent a pályázatban. Személyzeti mosdó és öltöző illetve egy tanári szoba is lett tervezve két ággyal. Ha több kísérő tanár jön, nekik a már meglévő épület emeletén lesznek kialakítva szobák. Ez eddig az új épület rész elképzelése. Lássuk a már meglévő épület hasznosításának tervét. A főbejárat meg lenne hagyva. Belül egy kis iroda lenne kialakítva a bejárat mellett. A boltíves részen egy kis büfé, drink bár jellegű egység lenne kialakítva. Bízva abban, hogy nem csak diákok jönnek, hanem felnőtt csoportok is. Mellette egy raktár. A meglévő nagyteremből lenne kialakítva az éttermi rész, illetve annak a végében a tálaló konyha. Itt is kialakítanánk egy teakonyhát. Személyzeti öltöző, WC. Ebben az épületben hátsó bejárással egy vizesblokk lenne még kialakítva, ezzel biztosíthatnánk a sátorozási, kempingezési lehetőséget az udvaron. A kisterem megmaradna előadó teremnek. Akár istentiszteleteket vagy konferenciákat lehetne szervezni. A felső szint megmaradna a kísérőknek szálláslehetőségnek. Első nekifutásra ennyit mondanék az elképzelésről. Mindent összevetve, ez így ha meg tud valósulni, akkor egy igen színvonalas táborozási lehetőség valósulhatna meg Kardoskúton, ami gazdaságosan működhetne. Ezzel meg lehetne jelenni az Európai Uniós táboroztatási rendszerben. Ez mind az egyháznak, mind Kardoskútnak előnyös lehetne. Köszönöm figyelmüket, várom a  kérdéseket.

Ramasz Imre: mindenki tudja, hogy régóta nem tudunk ésszerű módot találni az épület hasznosítására. Romlik az állapota és hamarosan költenünk kellene az állagmegóvásra. Magam részéről még ilyen mélységében nem ismertem a terveket. Úgy hiszem, hogy ez egy olyan lehetőség amit nem szabad kihagyni! Hosszú távon megoldódna az épület és a telek hasznosítása. Munkahelyek teremtődnének. Lehetséges, hogy az év nagy részében hasznosítva lenne a tábor. Rövid idő van a döntésre. Ez a döntés hosszú távra meghatározó lehet. Magam részéről maximálisan támogatom a terveket. Ennél jobban nem hiszem, hogy lehetne hasznosítani. Döntsük el, hogy zöld utat adunk e.

Szemenyei Sándor: amikor először hallottam erről, már akkor tudtam, hogy nagyon-nagyon támogatható ez a terv. Az ifjúság nevelésében is sokat fog jelenteni, ha a helyi fiatalok jó példát látnak. Esetleg a mi gyerekeink is részt vehetnének a programokban.

Nagy Zoltán: a terveinkben szerepelnek, hogy más iskolák is eljöhetnek és pl. tartanak egy erdei iskolát. A környezeti adottságok mindennek megfelelnek.

Szemenyei Sándor: a szennyvízről nem esett szó. Elfogadják a pályázatban a zárt gyűjtőt?

Sebestyén György: természetesen igen, hiszen nincs is más lehetőség. A meglévő gyűjtő megfelel.

Szemenyei Sándor: köszönöm, támogatni fogom mindenképpen.

Gombkötő Lajos: a meglévő épület teteje mindig is idegen volt számomra. A tervekben szerepel esetleg annak a cseréje?

Sebestyén György: ilyen mélységig nem mentünk el a tervekben. Biztos vagyok benne, hogy ha nyertes a pályázatunk, akkor megtaláljuk a módját, hogy az új és a régi épület külsőleg egységes legyen. Természetesen ennek a pénzügyi lehetőségek szabnak majd határt.

Gombkötő Lajos: nagyon pozitív az elképzelés. Ennél jobbat senki nem tudna jelenleg. Támogatni fogom mindenben.

Gombkötő Csabáné: nagyon tetszik az ötlet. Az a javaslatom, hogy minél több akadálymentes szobát kell létrehozni. Esetleg lehet egy mozgássérült tábort létrehozni.

Sebestyén György: az akadálymentes szobáknak nagyobb hely kell. A tervekben elértük a maximálisan beépíthető területet, ami 420 m2. Ennél többet arra a területre nem lehet építeni. Az épületet nagyobbra kellene akkor építeni. A költségeket jelentősen megemelné. Maximum egy szobát lehetne még akadály mentesíteni de az összeset biztosan nem.

Gub András: én és a választóim innovatívnak és előremutatónak tartjuk az elképzelést. A községnek csak haszna származna belőle. Az 50 millió kifutná a beruházást? Kié lesz az új vagyontárgy? Ki fogja üzemeltetni? Kinek lesz pénze itt táborozni? Lehet, hogy erre most hírtelen nincs is válasz. Lehet, hogy lelkesen, előrenézve neki kell vágni és menet közben válaszokat keresni.

Sebestyén György: az önkormányzat és az egyház egymás nélkül nem tud lépni. Innentől indifferens, hogy kinek a tulajdonában van az épület. Az épületet nem lehet elvinni az ingatlanról és a földet sem lehet kihúzni az épület alól. Egy önkormányzat és egy egyházi intézmény mindig megtalálja a közös nevezőt. A fő kérdés majd az lesz, hogy ki fogja üzemeltetni. De egy korrekt együttműködési szerződés keretében, biztosan megoldható lesz ez is. Ettől én nem tartok. Mivel ifjúsági táboroztatásról van szó, ezek költségének nagy részét maga a táboroztatást szervező intézmény finanszírozza. Ilyen nagyobb iskoláknak, mint például a Bethlen Gábor, nem igazán jelent gondot a táboroztatások finanszírozása. Sőt, keresik a lehetőségeket a táborozásokhoz. Egy-egy ilyen táborra a szülők is áldoznak. Illetve az Unióban is lehet pályázni táboroztatásokra az iskoláknak. Véleményem szerint az üzemeltetésre egy alapítványt kell létrehozni, aki tud pályázni és tisztességesen üzemeltetni

Gub András: mindenben támogatom az elképzelést.

Kapuné Sin Anikó: az egyház hogy pályázik egy olyan ingatlannal, ami nem az ő tulajdona?

Nagy Zoltán: a pályázat benyújtásához kötni kell egy bérleti szerződést, amelyben az önkormányzat hasznosításra átadja a szóban forgó területet, minimum öt évre az egyháznak. Azért öt évre, mert a nyertes pályázat után, minimum 5 évig üzemeltetni kell a tábort. Nem fontos, hogy az egyház tulajdonában legyen az ingatlan.

Ramasz Imre: a másik telket korábban már átadtuk egyszer az egyháznak. A másik fél ezt nem jegyeztette be, így visszamaradt ránk. Akár az egyház tulajdonába is adhatjuk az üres területet. Egy korrekt megállapodásban kell rögzíteni a  kötelességeket és jogokat. Ki kell dolgozni majd a részleteket, ha nyertes a pályázat.

Kapuné Sin Anikó: az épület az önkormányzat tulajdonában marad. Miért éri ez meg önöknek?

Ramasz Imre: mert nem ők finanszírozzák. Pályázati pénzből valósul meg.

Sebestyén György: az egyháznak ez nem kerül pénzébe.

Nagy Zoltán: elsősorban mi nem üzletnek hanem lehetőségnek tekintjük a projektet. Megvan a szellemi hátterünk arra, hogy például jól járjanak a gimnazistáink, mert van egy ilyen önkormányzat, van egy ilyen lehetőség, és ezzel mindenki nyer. Nem üzletet akarunk, hanem ebbe a szép környezetbe egy színvonalas ifjúsági szállást létrehozni.

Sebestyén György: nyilvánvalóan ez bevételi forrás lesz mindenkinek. De ez csak másod- és harmadsorban kérdés. Sem az egyház sem az önkormányzat nem profitálni akar.

Sebestyén György: a meglévő épület felújításával pedig az önkormányzatnak nem csak az anyagi, hanem az erkölcsi értéke is nőni fog, hiszen ha a külföldi diákok jó hírét keltik a falunak ez már önmagában megérte.

Nagy Zoltán: külföldön is vannak jó kapcsolataink. Állandóan megy a diákcsere program. Milyen jó az, hogy eljövünk egy ilyen szép környezetbe a diákjainkkal.

Kulima István: részemről el lehet mondani, hogy egy frekventált helyen egy szép épület megépítését támogatni kell. Mind a két félnek csak javára válik.

Pusztai Ádám: a lehetőségeket amik kirajzolódnak, azokat jónak ítélem. Kérdőjelek bizonyos területeken felvetődtek. Menetközben derül az ki, hogy ezek a kérdőjelek kicsik vagy nagyok lesznek. Engem egy valami foglalkoztat még: nem lehetséges e a pályázat sikerét növelni azzal, ha több egyház fog össze? A helybeli templomot is több vallás használja hétvégeket.

Sebestyén György: egy pályázó lehet. Konzorciumban nem lehet pályázni.

Pusztai Ádám: köszönöm, ezen gondolkoztam de akkor megkaptam a választ.

Mórocz Lajos: hajrá, vágjunk bele.

Ramasz Imre: örömömre szolgál, hogy a testület pozitívan áll a tervhez.

Nagy Zoltán: nyilvánvalóan az idő rövidsége miatt hoztunk ilyen kevés tervet. Ha a testület kedvező döntést hoz, akkor kezdődhet meg a hajrá, ahogy a képviselő úr is mondotta. Akkor körvonalazódnak ki a részletek. A lényeg, hogy férjünk bele a december 20-ba. Bízom a pozitív döntésben. Ami rajtunk áll azt megtesszük.

Ramasz Imre: előzetes elképzelés szerint december 17-re lett tervezve a következő testületi ülés. Más okból december 14-re előre kell hoznunk. Azt kérném, hogy akkora legyen meg az, hogy milyen kérdésben kell testületi döntés a pályázathoz, hogy akkor szavazni tudjunk róla. Most állást foglalhat a testület a projekt támogatásáról.

A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal döntött a pályázat támogatása mellett.

Ramasz Imre: elkezdődhet a hajrá. Zöld utat kapott a terv. Sok munkát kell rövid időn belül elvégezni. Ehhez kívánok jó egészséget. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk és bízom a  jövőbeli sikeres együttműködésben.

1., Beszámoló jelentés a kardoskúti Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár tevékenységéről.

Ramasz Imre: Borika elég részletes beszámolót nyújtott írásban a testület elé. Megkérem, hogy ha van szóbeli kiegészítése, akkor azt most tegye meg.

Pappné Neller Borbála: igyekeztem egy részletes beszámolót készíteni az idei évről. Leírtam a művelődési ház idei programjait, mikor mi zajlott. Ha ránézünk a listára, akkor láthatjuk, hogy minden hónapra jutott programlehetőség. Az idei év hátralévő részére is megvannak a terveim. A művelődési házban működnek állandó csoportok. Aminek különösen örülök, hogy elindulhatott a társastánc tanfolyam. Kisebb nagyobb létszámmal működik. Tanfolyamok is voltak: KRESZ tanfolyam, IKR-el közösen veszélyes anyagokat szállítóknak, számítógépes oktatás. Idősebb generáció érdeklődött ez iránt. Az idei évben egy alapítvány jóvoltából négy darab laptop volt nálunk 6 hétre, aminek igen nagy hasznát láttuk. A beszámolómban írtam az egyéb bevételeinkről is. A büfé bérleti díja ez év november 30-ig állandó volt. A Gál és Márta Kft. - mint bérlő -  írásos felmondó levelet küldött. December 1-től nem kívánja üzemeltetni tovább a büfét. Erre a döntésre több ok vezetett. A két fő ok a nyitva tartási idő és a dohányzásmentesség be nem tartása volt. Több panasz érkezett hozzám, amit továbbítottam a bérlőhöz. A beszámolómban leírtam, hogy több probléma van az ifjúság viselkedésének körében. Ez nem csak a művelődési házban van jelen, hanem az egész faluban. De országosan is problémát jelent ez a kérdés bizonyos korosztály körében. A jövőben a védőnővel és a gyermekjóléti szolgálat munkatársával közösen talán tudunk előre lépni ezen a területen. A fiataloknak kulturált teret kell biztosítani. A művelődési házat a jövőben próbálom számukra nyitottabbá és vonzóbbá tenni. Az én meglátásom szerint a büfét nem szükséges tovább üzemeltetni. A község lakói felől többször szembesültem azzal a gonddal, hogy nem szívesen jönnek a házba, mert az előtérben dohányzó és italozó emberekkel találkoznak. Úgy gondolom, hogy legyen egy nyitottabb közösségi hely ahová be lehet járni azoknak, akik igénylik a kulturált teret. Több lépésben kívánom megvalósítani terveimet. Első lépésben a klubhelyiséget átalakítanánk át olyan formán, hogy állandóan nyitva legyen. Ehhez szükséges az állandó felügyelet olyankor is, amikor én már nem vagyok a házban. Fiatalok és idősebbek estig bemehessenek oda. Játékra, tévénézésre vagy éppen újságolvasásra. Rendezvények alatt legyen büfészolgáltatás, de folyamatos jelleggel ne. Az új rendszerhez az is kellene, hogy a gondnoknak - Geisztné Erzsikének - 4 órás munkaidejét 6 órásra emelje a testület. Nyilvánvalóan ez anyagi áldozattal jár. De ha belegondolunk, hogy a büfé rezsi költségei megszűnnek - víz, villany, fűtés - akkor az némiképpen kompenzálja a bérnövekedést. Próbálok játékokat és egyéb eszközöket beszerezni ahhoz, hogy a fiatalokat bevonzzuk a művelődési házba és ott jó helyen, hasznosan töltsék el az idejüket. Ezt a folyamatot közösen kell folytatnunk. Ha megvalósulna az ifjúsági tábor, akkor ez is egy pozitív változást eredményezhetne. A mai állapotnak véget kell vetni és változást kezdeményezni. Magam részéről amit tudok, azt meg fogom tenni. A könyvtárról annyit mondanék, hogy az idei évben megtörtént az állomány leltározása és selejtezése. December hónapban ezeket a könyveket szeretném kedvezményes áron a lakosság részére eladásra kínálni. Az idei évben az utolsó negyedéves pénzügyi keretből fogják megvásárolni a közös könyvtári rendszert és utána indulhat el az igazi folyamat. Tanulságokkal szolgált nekem az idei év. Igyekszem munkámmal a kulturális hagyományok mellet újabb színfoltokat is bevonni a település életébe. Nagy szükség van a változásra és remélem, hogy ebben partnerem lesz a testület. Megvan az a generáció, akikkel nagyon jó kapcsolat van kialakulva. Ilyenek az idősek és az általános iskolások. A serdülő korosztály volt sajnos mellőzve az utóbbi időben. Velük nehéz egy olyan programot kialakítani, ami érdekli is őket. Náluk ami a tapasztalataim szerint szóba jöhet, az a diszkó. Természetesen ennek is teret kell adni, de keresni kell a lehetőséget, valami más elfoglaltságot is találni számukra. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy elmondjam: a falunapon időhiányban elmaradt diszkó december 11-én meg lesz tartva, mert ezt némelyek keményen számom kérték rajtam. Nyilvánvalóan megígértem, nem is akartam elodázni. Kerestem ez idáig a lehetőségeket és most úgy néz ki, minden adott, hogy jól érezzék magukat a fiatalok egy diszkóban. Remélem nem lesz semmiféle incidens. Köszönöm, hogy meghallgattak. Várom a  kérdéseket.

Ramasz Imre: azt hiszem, hogy reális képet festett fel Borika a művelődési ház működéséről. A változásokról már beszélgettünk egy megbeszélésen szélesebb körben, illetve négyszemközt is. Különösen az elmúlt időben romlott meg a helyzet a büfé ügyében. Azóta, amióta a bolt melletti egység bezárt. Azoknak, akik hajlamosak huzamosabb időt eltölteni és italozni ezzel beszűkült a lehetőségük. A Kúti Kocsma és a Faház este kilenckor bezár. Ekkor jöttek át sokan a  művelődési ház büféjébe. Polgárőrként tapasztaltam, hogy nem ritka volt amikor hajnal egyig vagy kettőig is nyitva volt a büfé. Nem igazán jó fényt vetett ez a településen. Kocsmát nem akarunk csinálni belőle. Egyetértek azzal, hogy a büfét ne hirdessük meg. Viszont elvárásként fogalmaztam meg, hogy a ház estig való nyitva tartását értelmes programokkal kell megvalósítani. Azért is fogadtam el azokat a kéréseket - amiknek az anyagi hátterét a koncepcióban a kiadásoknál megjelenítettünk - , hogy ha ugyanaddig nyitva lesz a ház mint eddig, de büfé nem lesz, akkor nekünk kell gondoskodni az idő hasznos eltölthetőségéről. Egyetértek a gondnok munkaidejének megemeléséről és Borika által kért eszközök beszerzéséről. Ezzel is segítve a változást. Bizonyos bevételektől el kell tekintenünk, de úgy érzem, áldozatot kell vállalnunk. A művelődési ház az legyen a művelődés háza. Ha azok az elképzelések, amiket Borika felvázolt megvalósulnak, akkor még tartalmasabb lehet a művelődési ház élete. Főleg a kora délutánra és az estékre kell fektetni a hangsúlyt. Magam részéről megvagyok elégedve Borika munkájával. Segítsük a munkáját.

Mórocz Lajos: ha úgy dönt a testület, hogy nem hirdeti meg a büfét, akkor lehetne e beállítani egy üdítőital automatát az előtérbe? Mert ugye vannak pingpongosok, női tornások akik megszomjazhatnak. Lehetőleg ne béreljük hanem vegyünk egy saját automatát. Ne háromszoros áron vegye meg az ember az üdítőt, kávét. A kilenc órai nyitva tartás az kilenc órai lenne?

Pappné Neller Borbála: igen, kilenckor bezár a ház. Eddig is ez lett volna a normális dolog. A szerződésben is ez állt. Természetesen rendezvényeken ettől későbbig is nyitva lehetne a ház. Az üdítő automatáról annyit, hogy ezt már beszéltük polgármester úrral. Keressük a lehetőségeket. Kérdéses, hogy gyenge forgalom mellett megéri-e ez egy vállalkozónak.

Ramasz Imre: egy vállalkozó természetesen a profitra hajt. Az önkormányzat meg nem állíthat csak úgy be egy automatát. Szabályai vannak ennek is. Keressük a lehetőségeket.

Kapuné Sin Anikó: biztosan nem éri meg nekünk egy automata beállítása. Kevés lenne a forgalom.  

Pappné Neller Borbála: több olyan dolog van az életben, amikor nem a profitot kell nézni. Egy nemes cél érdekében néha lehetnek anyagi veszteségek. Fel kell vállalni néha ezt is, hogy elmozduljunk egy jobb irányba. Nem biztos, hogy a büfé éves 180.000 forintos bérleti díja fedezte azt a sok kiadást, amivel az járt is, gondolok itt a közüzemi kiadásokra. Valamilyen szinten ez is megtakarításként jelentkezik a jövőben. Én nem akarok természetesen büntetni senkit, hogy egy üdítőt vagy kávét megigyon. Keresni kell a lehetőséget.

Gombkötő Lajos: támogatom, hogy ne hirdessük meg újra a büfét. Az az állapot, ami az utóbbi időben ott volt, nem hiányzik senkinek. Az automatát nem hiszem, hogy egy vállalkozó sokáig üzemeltetné. Borika munkájával magam meg vagyok elégedve. Elkövet mindent, amit egy ilyen kis településen el lehet.

Gombkötő Csabáné: ha megvan a lehetőség, hogy a gondnoknak 6 órásra emeljük a munkaidejét, akkor azt tegyük meg. Így lesz felügyelet este is a házban. Bármilyen más megoldást támogatok, de ami eddig volt a büfénél az nem állapot. A számítógép beszerzés mellett gondolkodni lehetne például csocsó asztal és más, mozgásos játék beszerzésén is.

Mórocz Lajos: a Gál és Márta Kft. vállalja a további rendezvényeken, hogy büfét szolgáltat?

Pappné Neller Borbála: én megvártam a testületi ülést, hogy ne én mondjam ki a döntést, hogy lesz-e büfé vagy nem a továbbiakban meghirdetve. Annyit megkérdeztem, hogy ha a későbbiekben rendezvényeink lesznek, akkor vállalják-e a kitelepülést. Rendelkeznek mindenféle engedéllyel ehhez és természetesen vállalják. A kapcsolat maga közöttünk nem romlott meg. Ők is beismerték, hogy ami ment az már nem volt állapot. Egy fél óra vagy egy óra tovább nyitva tartás nem lett volna gond. De sajnos hajnalig azért mégsem kellett volna nyitva maradni sokszor.

Szemenyei Sándor: nekem az lenne a kérdésem, hogy Geisztné Erzsike alkalmas lesz-e arra, hogy ha este kilencig lehet majd internetezni, akkor ő segítséget nyújtson az embereknek ott?

Pappné Neller Borbála: nem minden lenne este kilencig nyitva. Szabályozni kellene a nyitva tartásokat. Mi meddig van nyitva.

Pusztai Ádám: a művelődési ház tevékenységi köre igen széles. Az ott dolgozó sok munkát végez. Ezt a sok munkát és az eredményt az itt elmondottak beárnyékolják. Ezt megelőzendően valóban lépéseket kell tenni. Geisztnével volt erről szó? Én arra gondoltam, hogy valaki olyat lehetne alkalmazni, aki a hét pár napján felügyelne és zárná a házat. A számítógép beszerzéssel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy nem lenne e célszerűbb a laptopok helyett asztali gépeket vásárolni?

Varga Pál: a gyerekek részéről merült fel igény, hogy szeretnének egy olyan helyet, ahol többen, hálózatban tudnak számítógépes játékokkal játszani. Megkérdeztem őket, hogy mik lennének azok a játékok amikkel szeretnének játszani. Megnéztem ezeknek a játékoknak a gépigényét. A laptopok mellett szól az, hogy mobilak és a későbbiekben tanfolyamot is lehet szervezni velük. Természetesen szóba jöhetnek asztali gépek is, de azoknak nagyobb a helyigényük. Igaz utóbbiak olcsóbbak.

Pusztai Ádám: a könyvtárhoz még annyit, hogy manapság már elterjedt a DVD. Esetleg azoknak a kölcsönzését is be lehetne vonni.

Pappné Neller Borbála: Geisztné Erzsikével beszéltem előzetesen a munkaidejének emeléséről. Ő vállalja ezt. A DVD kölcsönzésnek sok jogi velejárója van. Megvizsgálom a lehetőségeket. A mi kis látogatottságunk lehet, hogy kevés lesz ehhez. A büfé bezárásról most sajnos az terjed a faluban, hogy én záratom be. Egyáltalán nem. Én nem tehetek arról, hogy este kilenckor nem zárt be a büfé. Amikor én elmegyek a házból, akkor kerülnek ki a hamutálak és dohányoznak az emberek. Ezt visszamondják nekem a lakók és hogy miért engedem ezt meg. Tudomásul kell venni, hogy ez művelődési ház.

Gombkötő Lajos: nem lehetne a tekepályán faltenisz pályát kialakítani?

Ramasz Imre: alacsony a helyiség hozzá. Ötleteljünk és bízzuk Borikára, hogy mire van igény és lehetőség annak megteremtésére.

A képviselőtestület egyhangúlag a beszámolót elfogadta.

Második rész...

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

FacebookTwitter

Copyright 2017  Kardoskút