^elejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Beszámoló a testületi ülésről 09.06. 25.

Betűméret növelése

Beszámoló Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 25-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről.

Jelen vannak:
Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, Szemenyei Sándor illetve Gub András települési képviselők.

Jelen van továbbá:
Czecher Péter alezredes, kapitányság vezető, D. Tóth Máté körzeti megbízott, Ádász Ferenc egyesületi elnök, dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Pappné Neller Borbála intézményvezető, Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos, Skorka Pálné jegyzőkönyv-vezető, Tóth Józsefné főelőadó és Varga Pál közalkalmazott.

Meghívó
Beszámoló Kardoskút Község közrendjének és
közbiztonságának 2008-as helyzetéről

Előterjesztés igazgatási szünethez
Rendelet tervezet igazgatási szünethez
Óvoda alapító okiratának módosítása
Gyermekvédelmi rendelet módosítása
Előterjesztés óvodáztatásai támogatáshoz
Beszámoló a Kardoskúti Bűnmegelőzési és Önvédelmi egyesület 
2 éves tevékenységéről

Település hulladék-gazdálkodási rendelet módosítása

Az óvodavezetői állásra érkezett pályázatok:
Kürtiné Rácz Anikó
Pribeláné Baracsi Éva

Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gombkötő Csabáné és Kulima István személyében, akiket a testület egyhangúlag elfogad.

Az első napirendi pont előtt a polgármester beszámol a két ülés között eltelt idő eseményeiről illetve a lejárt határidejű határozatokról.

Ramasz Imre: 60/2009 számú testületi határozat amelyben döntöttünk arról, hogy elfogadjuk DAREH hulladékgazdálkodási rendszer önkormányzati társulás egységes szerkezetbe foglalt megállapodását. Az erről szóló határozatot elküldtük az illetékeseknek.
61/2009-es számú testületi határozatunkban döntöttünk arról, hogy 44.000.-Ft-al támogatjuk az általános iskolások erdei iskolában való részvételét. A gyerekek jól érezték magukat. Elszámolás még nem történt meg. Hamarosan ez is megtörténik. 62/2009-es számú határozatunkban döntöttünk a polgárőrség 150.000-ft-os támogatásáról. A támogatási szerződés elkészült és a támogatás összegét átutaltuk a polgárőrség részére. 66/2009-es határozatunkban döntöttünk arról, hogy az Orosháza és Kardoskút közötti kerékpárút építésére konzorciumi szerződés keretében Orosházával közösen nyújtunk be pályázatot. A pályázat elkészült és beadásra került. Az elbírálás még nem történt meg. Bízom benne, hogy nyertes pályázat lesz. A 68, 69 és 70/2009-es számú határozatban a polgármesteri hivatal, Napköziotthonos óvoda és művelődési ház alapító okirat módosításait fogadtuk el. 72/2009-es számú határozatban döntöttünk a Mikszáth Kálmán utca pályázat bevonásával történő aszfalt felújításán. A pályázatíró a pályázatot elkészítette és az beadásra került. A Magyar Államkincstár befogadta, sőt már hiánypótlást is teljesítettünk. 75/2009 számú testületi határozatunkban a testület döntött arról, hogy az ivóvíz minőség javító programhoz kapcsolódóan térségi társulás keretei között részesei leszünk ennek a megvalósításnak. Az erről szóló határozatunkat az illetékeseknek megküldtük. 76/2009-es számú határozatunkban szintén a DAREH-hez kapcsolódóan döntöttünk, hogy 35.-Ft/lakos támogatást nyújtunk a működéshez és a 77/2009-es határozatban pedig ugyancsak a DAREH-nak 80.-Ft/lakos hozzájárulást fizetünk pályázati önerőhöz. A működéshez szükséges hozzájárulás már átutalásra került. A pályázati önerőhöz szükséges részt pedig szeptember 30-ig kell biztosítanunk. Most felkérem Gombkötő Lajos alpolgármestert, hogy számoljon be arról a megbeszélésről ahol ő vett részt és amely az Orosháza Tótkomlós közötti út felújításáról szólt.

Gombkötő Lajos: Az Orosháza és Tótkomlós közötti útszakasz felújításának kezdeti dátumát jelenleg 2010 februárra teszik. Nem csak ez az út hanem a Kaszaper - Orosháza közötti út is felújításra kerül majd. Én pár dolgot kértem a megbeszélésen. Például, hogy a Tótkomlós felé közlekedő autóbusz megállónál lévő sziget is javításra kerüljön. A vasútállomásnál lévő kanyarokon enyhíteni fognak a kivitelezés során. Semmi olyat nem kértem amely a községnek plusz pénzbe kerülne.

Ramasz Imre: Régóta ígérgetik de mindig az ígéret szintjén maradt a dolog. Bízom benne, hogy most valóban meg is valósul. Akkor hisszük el, ha majd az úthengerek simítják az aszfaltot.

A képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja a beszámolót.

Ramasz Imre: Térjünk rá az első napirendi pontra. Köszöntöm a körünkben megjelent Czecher Péter rendőr alezredest és D. Tóth Máté körzeti megbízottat, a napirendi pontok előadóit. Át is adom a szót.

Czecher Péter: Köszönti a megjelenteket. Egy pár gondolattal egészítené ki a körzeti megbízott által beadott írásos anyagot. Nagy reményekkel vágtunk neki a 2008-as évnek. Abban bíztunk, hogy a határőrség beolvasztásával enyhülni fognak a rendőrségen belüli létszámhiányok. Részben meg is oldódott a probléma de mivel Schengeni határ vagyunk így a hozzánk kerülő határőrök tulajdonképpen tovább vitték a feladatukat a rendőrségen belül. Tavalyi évben igényként merült fel, hogy a hely kmb. többet tartózkodjon helyben. 2007-ben nagyon sokat volt elvezényelve Máté. 2008-ban már sokat javult a helyzet és reményeim szerint az idei évben még többet fog helyben szolgálatot teljesíteni. Igyekszünk nem elvezényelni másfelé. Egy számadatról a beszámolóban feltétlen beszélni kell. Mégpedig a 15-ről 33-ra emelkedő bűnözés. Azért azt csendben hozzátenném, hogy még így is a csendes, nyugodt településnek tekinthető  Kardoskút. Ezt a nagymértékű növekedést azonban nem szabad szó nélkül hagyni. Az emelkedés - mint a beszámolóból is kiderül- egy helyi és egy Tótkomlósi lakos nem éppen áldásos tevékenységéből adódik. Ezek ketten hírtelen meglepték egymástól függetlenül Kardoskutat és több kisseb, nagyobb horderejű bűncselekményt követtek el. Pozitívum, hogy ezeknek a bűncselekményeknek nagy része felderítésre került. Ennek köszönhetően megállt a bűncselekmények számának emelkedése. Ezeknek a bűneseteknek a nyomozását többnyire a helyi kmb-s végezte, kapitánysági szinten is igen szép, 87%-os eredményességgel. Az ismeretlen tettes ellen indított nyomozást pedig 52%-os eredménnyel került felderítésre ami szintén igen szép szám. A baleseti mutató nagyon jó. Mindössze egy baleset történt a településen amely súlyos sérüléssel járt. Az lesz a komoly feladat, hogy ezt a szintet az idei évben is tartani tudja Máté.

Ramasz Imre: Köszönöm a szóbeli kiegészítést. Az én kérdésem arra irányul, hogy működik e a kapitányság területén sebességmérő berendezés. Ha igen, milyen a tapasztalat? Több ajánlat is érkezett a napokban belterületi sebességjelző készülékre. Visszatartó ereje lehetne egy ilyennek ha felszerelnénk. Kérdezem, hogy ha a sebességjelző pl. 70km/órát ír ki és a rendőr pont ott van akkor bizonyító erejű e egy ilyen esetben a sebességmérőn látható adat?

Czecher Péter: Aktuális, felkapott dolog napjainkban a traffipax kérdése. Jogviták vannak a mérések szabályosságáról. Erről megvan a magam véleménye. A megyének összesen 2 darab traffipaxa van. 8 kapitányság rotációs rendszerben használja. A sebességjelző készülék semmit nem bizonyít. Szerintem nincs visszatartó ereje ezeknek a belterületi sebességjelzőknek. Az út javításával felgyorsulnak majd az autók is. Egy fix, telepített traffipax körülbelül 2 millió forintba kerül. Ennek 100%-ban bizonyító ereje van. A bírságokból befolyt összeg 30%-a pedig visszakerülhet az önkormányzathoz. Ebben el lehet esetleg a későbbiekben gondolkodni.

Szemenyei Sándor: Véleményem szerint jobb lenne, ha éjszaka történne a rendőr szolgálatának túlnyomó része. Habár a polgárőrség éjszaka teljesít szolgálatot azért szerintem jó lenne, ha rendőr is jelen lenne. A lakosság is biztosan segíti az észrevételeivel a rendőrt. Személy szerint meg vagyok elégedve Máté munkájával.

Mórocz Lajos: Javaslatom lenne az útfelújítással kapcsolatban, hogy a temetőnél egy lassító szigetet hozzunk létre. Komlós felől akik jönnek azok szinte átsuhannak a falun. Nem tudom, hogy mekkora költséggel járna ez.

Ramasz Imre: A közútkezelő az előző időben teljesen elhatárolódott ettől. Esetleg most majd újra terítékre vehetjük ezt.

Gombkötő Csabáné: Köszönöm a körzeti megbízott és a polgárőrség munkáját. Növekedik az emberek biztonság érzete a faluban. Arra gondoltam, hogy esetleg egy 50km/óra maximális sebesség táblát ki lehetne helyezni a falu határába.

Ramasz Imre: Úgy érzem, hogy az emberek elfogadták Mátét. Segítik a munkáját. Örülnék, ha valóban többet teljesítene szolgálatot helyben. Azt igénylik a helyi emberek, hogy lássák a rendőrt. A weboldalunkon volt egy szavazás ahol kiderült, hogy az emberek többsége meg van elégedve Kardoskút közbiztonságával.

Mórocz Lajos: Rugalmas munkaidőt nem lehetne esetleg alkalmazni? Gondolok itt arra, hogy például délelőtt 4 óra és éjszaka 4 óra.

Czecher Péter: A körzeti megbízott saját maga szervezi többnyire a szolgálati idejét. A szolgálatok felének éjszaka kell lennie. Indokolja ezt az is, hogy a bűncselekmények többsége éjszaka történik. A forgalom terelő szigetet jó ötletnek tartom. Vannak természetesen olyan emberek akiknek bármit tehetnénk az út közepére azt biztos, hogy szabálytalanul kerülik meg. Figyelemfelkeltő hatása biztosan van.

Kulima István: A fiatalok helyzetéről nem esett szó. Gondolok itt különösen a drogokra.

Czecher Péter: Szó esik a fiatalok által elkövetett szabálysértésekről is a jelentésben csak egy kissé szakszavak mögé vannak ezek bújtatva. 12 rendzavarás és 2 egyéb közbiztonsági  feljelentés történt. Sok intézkedést nem követ feljelentés. Néha többet is ér egy figyelmeztetés mint egy feljelentés. A kábítószer napjainkban mindenhol jelen van. Úgy a nagyvárosokban mint a kistelepüléseken. Kardoskúton is jelen van. Folyamatban van egy 60 fő körüli személyt érintő nyomozás ahol több kardoskúti személy is képbe került. Erről most hadd ne mondjak többet. A szülőknek óriási szerepe van a kábítószer fogyasztás visszaszorításában, hiszen össze nem téveszthető jelei vannak ennek. Hamar észre veheti a gyermekén a jeleket. Viszont ha egy szülő nem kellően foglalkozik a gyermekével ott baj van.

A képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta a beszámolót.

Ramasz Imre: Következő napirendi pontunk a polgárőrség éves beszámolója. Felkérem Ádász Ferenc egyesületi elnököt, hogy egészítse ki szóban az írásos anyagát.

Ádász Ferenc: Örömmel mondhatom el, hogy a polgárőrség jelenleg 20 fővel működik. Ebből 16 fő aktívan szolgálatot teljesít. Természetesen kellene a létszámunkat növelni de aki megfelelő személy lenne az sajnos nem akar vagy nem tud részt venni a munkában. A Niva terepjárónk több, mint 20 éves. Állandóan van rajta mit javítani. A lakosság úgy érzem, hogy bizalommal van irántunk. Egyre több megkeresés érkezik felőlük, hogy pl. üresen álló tanyájukat figyeljük. Jelenleg minden nap van szolgálatban polgárőr páros. A beszámolómból sajnálatosan kimaradt a támogatók közül Szemenyei Sándor képviselő, aki a korábbi évekhez hasonlóan most is támogatja az egyesületet a képviselői díjával. Ezúton is köszönöm ezt neki.

Szemenyei Sándor: Először is gratulálok az elnök úrnak az újraválasztásához. A polgárőr tevékenység nem tetszhet mindenkinek. Vannak lakosok akiket zavar a polgárőrök munkája és van akit nem. A gazdasági társulatok az idén szűk forrással vannak. Úgy tudom, hogy például a Kardoskúti Zrt. sem nyújt az idén már támogatást a polgárőrségnek. Javasolnám, hogy a lakosságot jobban bele kellene vonni a polgárőrség anyagi segítésébe. Ha minden lakos ezer forintot adna akkor máris könnyebb lenne a helyzete az egyesületnek. Én kötelességemnek tartom, hogy ha az udvaromat figyeli a polgárőrség akkor ezt anyagilag is támogassam. Köszönöm a munkájukat.

Ramasz Imre: Mint polgárőr is hadd szóljak, hiszen tagja vagyok az egyesületnek. Nincs róla statisztika, hiszen nehéz is lenne készíteni arról, hogy mennyi bűncselekmény hiúsul meg a polgárőrök jelenléte miatt. Hiszem, hogy ez a húsz ember tesz valamit a faluért. Lehetősége lenne a falu lakóinak az adó 1%-át felajánlani és ezzel támogatni az egyesületet. Viszonylag kevesen élnek ezzel. Voltak mélypontok az egyesület életében. Volt, hogy a megszűnés fenyegette, mert 10 fő alá csökkent a tagok száma. Személy szerint úgy érzem, hogy jelenleg felszálló ágban van az egyesület.

Gombkötő Csabáné: Elismerés és köszönet illeti a polgárőrök önzetlen munkáját. Itt hívom fel a figyelmét a testületnek, hogy nem kívánhatjuk ingyen ezt a munkát. Valami módon el kellene ismernünk ezt mind anyagilag, mind erkölcsileg.

Gombkötő Lajos: Minden elismerésem a munkájuk iránt. Javaslom, hogy falunapon - esetleg a díjkiosztó ünnepségen - meg lehetne köszönni a munkájukat erkölcsileg és anyagilag egyaránt. Illetve lehetne a legtöbb szolgálatot adó személyt elismerni.

Szemenyei Sándor: Nem javaslom, hogy csak pár személyt támogassunk. Vagy mindenkit vagy senkit. Támogatom egyébként az anyagi elismerést.

Ramasz Imre: Erre a következő testületi ülésen térjünk esetleg vissza.

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a polgárőrség beszámolóját.

Czecher Péter megköszöni a testületnek, hogy elfogadta a beszámolót és további jó munkát kíván. D. Tóth Mátéval együtt elhagyja a termet.

Ramasz Imre: Harmadik napirendi pont a falunap programjának ismertetése. Átadom a  szót Borikának.

Pappné Neller Borbála: Az előző években már jól bevált, hagyományos elemeket az idén is beépítettem a falunap programjába. A pörköltfőző versenyre szép számmal jelentkeztek. A testület tagjai közül ezúton kérek fel jelentkezőket a zsűribe. A hagyományosnak mondható marha, birka, kecske pörköltek mellett az idén szarvas, őz, vaddisznó sőt, harcsa paprikás is készülni fog. Kispályás focira is nagy az érdeklődés így ez is megrendelésre kerül 6 csapat részvételével. A művelődési ház nagyteremében Várkonyi Gyula festőművész kiállítása lesz megtekinthető. Délelőtt a budapesti Pitypang Színpad műsora fogja szórakoztatni a parkban felállított színpadon a gyermekeket illetve kézműves játszóház is lesz a parkban. Az istentisztelet időpontját kissé előre hoztam az előző évekhez képest. A programok kezdési időpontjai úgy lettek kialakítva, hogy ne ütközzenek egymással. Délidőben ebéd, Várkonyi Gyula harmonika játékával. Fogathajtó verseny 2006-ban volt utoljára, így most az idén ez is bekerült a falunapi programba. 15 órától Salamon bűvész műsora fogja szórakoztatni a megjelenteket. Róla azt kell tudni, hogy egy nemzetközileg elismert bűvész. A falunapunkról egyenesen Németországba utazik. A családtagjaival egyetemben lép fel. Hastáncbemutató és egy óra időtartalomban lufi hajtogatás illetve arcfestés lesz ingyenesen. 17 órától a művelődési ház előtt lesz egy utcai zenés kosárlabda bemutató. ez egy igen látványos program lesz, környékbeli fiatalok előadásában. Ezt a békéscsabai Dirty Dance fél órás moderntánc bemutatója követi a nagyteremben, majd díjátadás.

Ramasz Imre: Virágos Kardoskút pályázatot az idén nem hirdettük meg. A lakosok anélkül is rendben tartják az ingatlanok környékét. Több oldalról is kritika érte a zsűrizést. Az időjárás sem kedvez most a virágoknak mert túl hamar elnyíltak az idén.

Pappné Neller Borbála: Az esti programok az általános iskolában lesznek megrendezve. Az idén ugye nem látogatnak szervezett formában néptáncosok Magyarországra. Úgy gondoltam viszont, hogy néptánc nélkül nem lenne az igazi az esti program. Meghívtam a falunapra a Deszken működő Bánát Szerb Néptáncegyüttest akik egy 45 perces műsort adnak elő. Ezután a  fiataloknak fog kedvezni az est további része. Az Örökség zenekar közel egy órás élő koncertje fog következni, majd ezt követően egy tűz-show. Ez nem tűzijáték, hanem egy igen látványos, táncos, zenés, tüzes elemekkel gazdagított show műsor lesz. Az egyik sztárvendégünk Szirmai Móni következik ezután. Róla azt kell tudni, hogy egy feltörekvő fiatal előadóművész. A zene csatornák játszzák a számait. Az est fénypontja az Inflagranti zenekar egy órás élő nagykoncertje lesz. Az estét Musztafa Imre "retró" diszkója fogja zárni. Ő az igazi régi nagy slágereket fogja játszani a fiataloknak. Remélem, hogy minden korosztály megtalálja számítását az idei falunapunk kínálatában.

Ramasz Imre: A jövőre nézve érkezett felajánlás egy Székelyudvarhelyi néptánccsoporttól. Szívesen lépnének fel a falunapunkon. Az idén ennek a megszervezésére már kevés volt az idő. Nagyjából húsz főről lenne szó és az ő elhelyezésükről. Illetve azt kérték, hogy a környező településeken is szervezzünk számukra fellépési lehetőségeket azokban a napokban. A következő évben esetleg meg lehet szervezni ennek a lebonyolítását. Az idei falunappal kapcsolatban azt hiszem, hogy Borika az anyagi lehetőségek korlátain belül maradt. Színes programokat láthatunk. Legyen ez a nap egy közös ügyünk és segítsük közreműködésünkkel Őt.

Szemenyei Sándor: Nagyon színes a program. Minden korosztály megtalálhatja  a neki tetszőt. Már csak a helyi emberek részvétele kellene. Mindenkinek persze nem fog tetszeni a műsor. Gratulálok Borika munkájához!

Gombkötő Lajos: Gratulálok én is a programok összeállításához. Az anyagiak hogy alakultak az idén a programoknál?

Pappné Neller Borbála: 300.000.-Ft-al kevesebb az idei falunapi költségvetés mint a tavalyi volt. Több település le is mondta a saját falunapját. Érezni lehet a közreműködőkön, hogy hajlandóak az árakban lejjebb menni mert az ő érdekeik is ezt kívánják. Nagyon sok helyen tudtam még a tavalyi árnál is olcsóbban megszerezni ugyanazt a szolgáltatást.

Mórocz Lajos: Gratulálok a programok összeállításához. Bízzunk benne, hogy sokaknak tetszeni fognak a programok.  Reménykedjünk, hogy kegyes lesz az időjárás hozzánk. Eső esetén mi lesz a program?

Pappné Neller Borbála: A szerződésekben ki van kötve, hogy a művelődési ház nagytermében lesznek megtartva a programok.

Ramasz Imre:  Elismerésünket fejezzük ki Borikának és segítsük a munkáját.

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a falunapi programokat.

Bejelentések következnek.

dr. Mészáros Erzsébet: Törvényi kötelezettség miatt át kellett dolgozni az intézmények alapító okiratait és egységes szerkezetbe foglalni azokat. Ez megtörtént. A Napköziotthonos Óvoda esetében hiánypótlásra is sor került. Hiányként jelölték meg, hogy nem neveztük meg a tagozatot. Az alapító okiratba belefoglaltuk, hogy nincs tagozat. Ennek a határozatnak az elfogadását kérem a  testülettől.

A képviselő-testület a határozat javaslatot egyhangúan elfogadta.

dr. Mészáros Erzsébet: A következőkben rendelet tervezetekről illetve módosításokról lesz szó. Az ügyrendi bizottság megtárgyalta a rendeleteket. Az első rendelet a 2009-es költségvetésről szóló rendelet módosítása. Anikó ismerteti, hogy mely elemek módosultak.

Kapuné Sin Anikó: A bevételi oldalon pontosításra volt szükség. A vízművek bérleti díja félév csúszással, félévre érkezik meg hozzánk. Ez a 2008 évi második félévi bérleti összeg amely a napokban fog beérkezni. Ez betervezésre került a bevételi oldalra. A közcélú foglalkoztatási tervnek megfelelően változtatni kellett a költségvetés ezen területén is. A belterületi utak felújítására megkaptuk a 19 millió forintot még februárban. Ez be volt ugyan tervezve de most került a helyére. Nyári gyermekétkeztetésre 260.000.-Ft.-ot kapott az önkormányzat. Ez központilag leosztott összeg, nekünk ennyi jutott. A tavalyi káresemények - egy év elelteltével - most rendeződtek. Gondolok itt a művelődési ház betörésnél és az óvodát ért villámcsapásnál történt kárra. A kiadási oldalon az előző testületi ülésen megszavazott képviselői tiszteletdíjak megemelése miatti összeg van módosítva. Az Európa parlamenti választásra betervezett összeg került még bele. A háziorvosi szolgálathoz került betervezésre a méhnyakrák elleni védőoltás 800.000.-Ft-os összege. Ami még változott az a munkáltatói lakásvásárlási támogatásnál 1.500.000.-Ft-ra lenne szükség az idén. A vízművek rekonstrukciós díjára 800.000.-Ft-ot terveztünk be.

Kulima István: Az ügyrendi bizottság megtárgyalta és módosítás nélkül javasolja elfogadásra.

Gombkötő Csabáné: A munkáltatói lakásvásárlási támogatás mit takar?

Ramasz Imre: Nem igazán jól van megfogalmazva ez. Inkább úgy mondanám, hogy munkáltatói kamatmentes kölcsön a dolgozóink részére. Felmérés volt a dolgozóink között, hogy ki kíván ezzel élni. 1,500,000.-Ft-ra merült fel igény. Szabályzatunkban van erre lehetőség.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 2009-es költségvetés módosításáról benyújtott rendelet tervezetet.

dr. Mészáros Erzsébet: A következő rendelet tervezet a közterületek tisztántartásáról és a település szilárdhulladék elszállításról szóló rendelet módosítása. Ez a szolgáltatás egy kötelező közszolgáltatás, amelyet az orosházi Városüzemeltetéssel végeztetünk el. A szolgáltató kiközölte felénk az új árakat amelyek belekerültek a rendelet tervezetbe.

Ramasz Imre: Az ügyrendi bizottság megtárgyalta. Kérem Kulima Istvánt, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.

Kulima István: Ez egy olyan téma, amibe sok beleszólási jogunk nincs. Ez egy kötelező közszolgáltatást. A kiközölt árakat ugyan soknak tartjuk, de annak csökkentésére nincs módunk. Elfogadásra javasoljuk.

Ramasz Imre: A mostani emelés magasabb a korábban megszokott emeléstől. Ezt az indokolja, hogy 2009. július 15-től az orosházi lerakó engedélye megszűnik. Gyakorlatilag Békéscsabára vagy Hódmezővásárhelyre kell elszállítani a szolgáltatónak a szemetet. A szállítási költségek emelkedése az oka a magasabb díjaknak. Az őszi időszakban fel kell mérni a lakosság körében, hogy kell e a most kihelyezett 240 literes gyűjtő edényzet a heti szállítás esetén. Az idén már nem nyúlunk a kommunális adóhoz, de jövőre vagy meg kell emelnünk az adót vagy kissebre cserélni az edényzeteket. Például a 60 literes edényzet lehetséges, hogy 2 személy esetén is elegendő. A legmagasabb emelkedés a 240 literes edényeknél tapasztalható. Itt háromszorosára nő az elszállítás díja. El kell fogadnunk a kiközölt árakat mivel nincs választási lehetőségünk.

Kulima István: Saját tapasztalatból mondhatom, hogy a heti ürítésnél a fele sem telik meg a 240 literes kukának. Javaslom az edényzetek kissebre cserélését.

Gombkötő Lajos: Pontosan fel kell mérni, hogy  lakók mekkora méretű kukákat igényelnek. Voltak felháborodások a cserékből. De ha megtudják az árakat a lakók akkor lehetséges, hogy kompromisszumot kötnek.

Gub András: Időközben lehet módosítani a szerződést a szolgáltatóval?

Ramasz Imre: Havonta jelentünk darab és literszámot. Ezek után fizetünk tehát akár havonta is lehet módosítani.

Ramasz Imre: A kérdést úgy kell majd feltenni a kérdőíven, hogy emeljük meg a kommunális adót vagy csökkentsük a kukák űrtartalmát.

Mórocz Lajos: Aki elviszi tőlünk a szemetet ők nem mérik a szemét súlyát? Nem lehetne megoldani, hogy 2-3 hetente végignézni a kukákat, hogy kinél indokolatlan a kuka mérete.

Ramasz Imre: Pusztaföldvárral közösön van elszállítva a szemét így mérve is közösen van. Ez alapján fizetünk a megsemmisítésért.

Szemenyei Sándor: Van olyan hét ahol több szemét kerül a kukába és van olyan hét amikor kevesebb. Az nem megoldás, hogy nézegessük egymás kukájának a tartalmát.

Ramasz Imre: Azt hiszem, hogy a lakosok igenis tudomásul veszik, hogy indokolatlanul nagy a 240 literes edény a heti szállításnál. Erre a kérdésre az ősz folyamán kell visszatérnünk.

A képviselő-testület egyhangú szavazással megalkotta a hulladék gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati rendeletét.

dr. Mészáros Erzsébet: A következő rendelet tervezet az igazgatási szünet elrendeléséről szól. Gyakorlatilag 2007-óta lehetne alkalmazni ezt a gyakorlatban de Kardoskúton még nem vezettük be. Az idei egy próba év lenne. Augusztus első két hetében lenne és a karácsonyi időszakban igazgatási szünet elrendelve. Célom ezzel a dolgozók felgyülemlett szabadságainak a kiadása.

Kulima István: Az ügyrendi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az önkormányzati rendeletét a közigazgatási szünet elrendeléséről.

dr. Mészáros Erzsébet: Következik a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása. Az új támogatási forma, az óvodáztatási támogatás miatt válik a módosítás szükségessé. A célja a rendeletnek az, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek mihamarabb - 3, 4 éves korukban - óvodába kerüljenek. Az óvodáztatási támogatás első esetben természetben nyújtható a családsegítő és az óvoda vezető közreműködésével. Ezt követően pénzben kerül kivitelezésre a támogatás.

Kulima István: Az ügyrendi bizottság ebben a formában elfogadta és javasolja a testület elé elfogadásra.

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta a 8/2009-es számú önkormányzati rendeletét a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosításáról.

dr. Mészáros Erzsébet: Az utolsó rendelet tervezet módosítás az egyes szociális ellátási formák szabályairól szól. Ennek az írásos indoklása most került kiosztásra a képviselők részére ezért ezt most részletesebben kiegészíteném szóban. A módosításnak három indoka volt. Az aktív korúak támogatásáról szóló szoc. törvény január 1-től lényegesen átalakult. Ennek megfelelően az első és második paragrafus módosításra került illetve néhány pontosítást tartalmaz a rendelet. A pénzbeli ellátások kerültek kiegészítésre. A hármas paragrafus az aktív korúak ellátásáról rendelkezik. A rendszeres szociális segélyben részesülők körében maradt meg az együttműködési kötelezettség a képviselő-testület által kijelölt szervvel. Ezt a feladatellátást a Családokért Szolgáltató Bt.-vel szeretnénk megkötni. A jogosultsági határok megemelkedtek a korábbi 100 és 150 százalékos helyett 150 és egyedül élő esetében 200%-ra emelkedtek.    Az ötödik paragrafus az átmeneti segély egy speciális formáját a szociális kölcsönt szabályozza újra. Ennek felhasználása jobban kötött lesz és az összege csökken. Kikerült a jelzálogjog érvényesítése. Rendkívüli sürgősséget igénylő esetben  polgármesteri hatáskörbe kerül a döntés a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával. A hatodik paragrafus a temetési segély vonatkozásában módosult. Korábban a temetési költségek 20%-a volt megállapítva segélyként adhatónak ami most 10%-ra csökken de legfeljebb 30.000.-Ft-ra.   Rögzítésre került a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség megállapítása. Új elemként bekerült az alanyi jogon járó temetési segély amely 10.000.-Ft és jogosultsági feltételektől függetlenül jár. A nyolcadik paragrafus a szociális étkeztetés újraszabályozását tartalmazza a szociális törvény előírásainak megfelelően. A kilencedik paragrafus a házi segítségnyújtást szabályozza. A testület erről már korábban döntött, hogy ezt a feladatellátást a Családokért Szolgáltató Bt.-vel kívánja elláttatni.

Ramasz Imre: Úgy érzem, hogy az utóbbi időben már belefutottunk olyan esetekbe ahol a kérelmezőnek túllépte a jövedelme a megállapított maximumot amely elég alacsony, 28.600.-Ft a családban egy főre jutó jövedelem. Illetve egyedül élő esetében ennek a 150%-a volt. Az én javaslatomra került bele, hogy ennek az összeghatára növekedjen. Tehát szélesedjen azoknak a köre akik ezt igénybe tudják esetlegesen venni. 150% az egy főre eső és 200% az egyedül élők esetében. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ha bővítjük a jogosultak körét akkor vagy bővítjük a forrást vagy valamiféle korlátot szabunk. Én az utóbbira tennék javaslatot. Nem 300.000.-Ft. lenne az összeghatár hanem 150.000.-Ft. Egy kicsit célzottabban kellene megállapítani ezt a szociális kölcsönt. Például elmaradt közüzemi számlák kiegyenlítésére. A temetési segély ügyében pontosítottuk a szabályokat. Ha valaki ilyen helyzetbe kerül akkor kellemetlen neki azt mondani, hogy sajnos meghaladja a keresete a jogszabályokban megadott maximumot így nem tudunk segíteni. Ezért építettük be az alanyi jogon járó temetési segélyt 10.000.-Ft nagyságban a rendeletbe. Az utóbbi időszak számlái alapján 150.000.-Ft-ban állapítottuk meg a helyben szokásos legolcsóbb temetkezés költségét.

Kulima István: Az ügyrendi bizottság megtárgyalta a rendelet tervezetet és a helyben szokásos legolcsóbb temetkezés költségét 150.000.-Ft. helyett 170.000.-Ft-ra módosítaná. Ezt a közeledő ÁFA emelés indokolná véleményünk szerint. Még így sem egy kiugró összeget állapítunk meg.

Pusztai Ádám: Az átlag 190.000.-Ft a legolcsóbb és a legdrágább temetkezés között Kardoskúton. A legolcsóbb egyébként 124.000.-Ft. Innen volt az ötlet, hogy legyen akkor már most magasabb a megállapított összeg.

Szemenyei Sándor: Ha marad a 30.000.Ft maximum akkor mi jelentősége van a 20.000.-Ft emelésnek a legolcsóbb temetés megállapításánál?

Ramasz Imre: A két összeg nem jár feltétlenül együtt. Mérlegelés kérdése annak megállapítása.

Gub András: A 30.000.-Ft helyben hagyásáról van szó.

Mórocz Lajos: Ez nem kötelező hanem adható.

Szemenyei Sándor: Csak olyannak adhat az önkormányzat akinek kevés a jövedelme.

Ramasz Imre: Bővül azoknak a köre aki jogosult lesz a szociális kölcsönre.

Mórocz Lajos: Aki meg tudja oldani saját erejéből a temetkezést az nem fogja ezt igénybe venni mert ezt is vissza kell fizetni.

Ramasz Imre: Méltósággal de mértékkel temetkeznek az emberek. Tehát érkezett egy módosító javaslat az Ügyrendi Bizottságtól, hogy 150.000.-Ft helyett 170.000.-Ft legyen a helyben szokásos legolcsóbb temetkezés költsége.

Szemenyei Sándor: Megfontolandó, hogy módosítsuk e.

A képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta a módosító indítványt. Ezután a testület egyhangúlag elfogadta a 9/2009-es számú önkormányzati rendeletét az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2003 számú önkormányzati rendelet módosítását.

Ramasz Imre: A rendelet alkotásokon túl is vagyunk. Következhet az óvoda vezetői pályázat elbírálása.

Ramasz Imre bemutatja a két pályázót: Pribeláné Baracsi Évát és Kürtiné Rácz Anikót. Megkérdezi, hogy a pályázók közül kéri a valaki, hogy zárt ülés keretében tárgyalják a pályázatot. Kürtiné Rácz Anikó nem kéri a zárt ülést, Pribeláné Baracsi Éva viszont igen.

Ramasz Imre zárt ülést rendel el.

Egy óra elteltével megszületik a döntés. Kürtiné Rácz Anikót választott a testület a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda vezetőjének.

Bejelentések következnek.

Gombkötő Csabáné: Az első bejelentésemben fel szeretném hívni a figyelmet a játszótér tisztaságának fokozottabb figyelésére. Az óvoda a művelődési házba költözik egy időre a felújítás miatt. Sok a törött üveg a fűben. A második kérdésem arra vonatkozik, hogy vannak olyan gyermekek az iskolában akik gyermekvédelmi támogatásban részesültek februárban amikor megigényelték a könyvet. Ez esetben ingyenesen kapják. Amikor viszont augusztusban megérkezik a könyv és a szülő idő közben munkát talált már nem lesz igazolása az ingyenes tankönyvhöz. Ilyenkor ki fizeti ki a könyvet?

Ramasz Imre: Fel fogom hívni a közmunkások figyelmét a játszótér fokozott tisztántartására. A tankönyvvel kapcsolatban egyszerű a kérdés. Ha időközben megszűnik a jogosultság akkor - mint mindenhol -, fizetni kell a tankönyvekért.

Szemenyei Sándor: Egy helyi lakos azzal a kéréssel keresett meg, hogy a bolt előtti hirdető táblát nem lehetne e visszaállítani. Az indoklásában az szerepelt, hogy a kegyeleti hirdetéseket nem lehet kitenni a sok más hirdetéstől. Csak egy akkora méretű hirdetőtábla kellene ahol kettő darab kegyeleti hirdetés elfér.

Pusztai Ádám: Az én bejelentésem az iskola átadáshoz kötődik. Hoztunk egy olyan határozatot nem egészen egy éve, hogy az étkezési díjak fizetésre kerülnek. Azon gondolkoztam, hogy az óvodába járó gyermek szülője miért kerül ezáltal hátrányba? Mert így neki is fizetni kell az étkezésért. Előnyt pedig az iskolás gyermek szülője kapott hiszen helyben járhat a gyermeke iskolába. Ez összesen egy millió forintos összeget jelentene egy nevelési évre.

Ramasz Imre: Nem értem a kérdést. Mindenhol fizetni kell az étkezésért. Ezzel, hogy eltöröltük az ingyenes étkezést, egyen rangúak lettek a többi óvodával, ahol már régen fizetni kell.

Pusztai Ádám: Arról kellene döntenünk, hogy az óvodásoknak esetleg visszaállítjuk e az ingyenes étkezést.

Ramasz Imre: Személy szerint nem értek ezzel egyet, de ha a testület úgy dönt, akkor legyen.

Kulima István: Akkor most az iskolában megszűnt az ingyenes ebéd?

dr. Mészáros Erzsébet: Mindenhol megszűnt.

Kulima István: Akkor viszont egyetértek igazgató úrral. Az iskoláért fizetünk több mint 40 milliót éves szinten. Akkor az óvoda az egymillió forintot miért ne érdemelné meg?

Ramasz Imre: Az óvodáért ugyanúgy fizetjük a jelentős plusz összeget.

Kulima István: Miért?

Ramasz Imre: Mert az álllami normatíva a töredékét fedezi a kiadásoknak.

Kulima István: De én az étkeztetésről beszélek.

dr. Mészáros Erzsébet: Az iskolánál sem az étkeztetés a 40 millió.

Gombkötő Csabáné: Most azért nem ingyenes az étkezés mert Orosházához tarozunk. Amúgy ingyenes lenne most is. Ezért miért büntessük az óvodás gyerekeket?

Ramasz Imre: Nem büntetésről van szó. Nem adunk plusz juttatást. Eddig is fizetni kellett az étkezésért az óvodában csak átvállaltuk ezt. Amikor ingyenes volt az étkezés és a gyermek beteg volt, esze ágában nem volt a szülőnek lemondani az ebédet. Fizette az önkormányzat. Pillanatnyilag akár pénzünk is van rá, nem tesz bennünket tönkre amíg van iparűzési adó. Ha az nem lesz, akkor se iskola se óvoda nem lesz. Miért fizessünk egy olyan szülő helyett aki nem szorul rá?

Mórocz Lajos: Alá kellene íratni a szülővel évkezdéskor, hogy amennyiben nem jelenti le az ebédet amikor hiányzik a gyermeke akkor azt köteles ő kifizetni. Hozni kell egy határozatot amelyben megállapítunk egy jövedelmet ami alatt jár az ingyen ebéd.

Kulima István: Az igaz, hogy ez kidobott pénz. Az óvónő nem tudja bejelenteni, hogy beteg a gyerek?

Ramasz Imre: Az augusztusi testületi ülésen térjünk erre vissza. Van még jó pár bejelenti valóm. Az általános iskola bizonyos felújításokra adott be igényt, részben ÁNTSZ észrevétel alapján. Egy tanterem padlózatának felújításáról, laminált padlóra való cseréjéről. A felújítás a mi feladatunk. Három árajánlat érkezett be. Van egy 300.000.Ft-os, egy 265.000.-Ft-os és egy 438.500.-Ft-os. 54m2-es padló cseréléséről van szó. Minőségileg a legdrágább ajánlat a legjobb. 33-as kopás állóságú anyagot építenének be. Az iskola ezt kérné. Én javaslom, hogy vállaljuk fel a nagyobb költséget, mert hosszabb távon ez talán jobban beválik.

Mórocz Lajos: A többi ajánlat mit tartalmaz?

Ramasz Imre: Ugyanazt, csak más és más anyagokat. És a munkabérek is mások.

Mórocz Lajos: Akkor ennek alá is kell betonozni.

Pusztai Ádám: A régire rakják rá az újat.

Kulima István: És ezt 400.000.-Ft-ért? Az nagyon jó munkabér. Egy nap alatt meg lehet csinálni.

Mórocz Lajos: Ennek jobban utána kell járni. Lehet, hogy jobban járunk ha megvesszük az anyagot és lerakatjuk. Nem nagy művészet ezt lerakni.

Ramasz Imre: Érdekes, hogy ahol olcsóbb az anyagár ott drágább a munkadíj az ajánlatokban.

Pusztai Ádám: Volt olyan ötlet is, hogy megvenni az anyagot és lerakatni magunk.

Ramasz Imre: Utána érdeklődök. A lényeg, hogy el kell végeznünk a feladatot. Meghatalmazást kérek a testülettől, hogy ezt a felújítást elvégeztessem. Utólag tájékoztatlak bennetek a fejleményekről. A következő bejelentés is az iskolával kapcsolatos. A már régóta igényelt igazgatói iroda bútorzatának cseréjéről van szó. A tavalyi évről maradt finanszírozási többlet összegből megoldható ennek a kivitelezése. Árajánlat érkezett az iroda bútorzatára. A katalógus ár 495.000.-Ft. Lamifa Kft.-től ugyanez 370.000.-Ft áron szerezhető be. A PET-BAU ajánlata 665.000.-Ft. Ezek bruttó ajánlatok. Az iskola a legolcsóbb, 370.000-Ft.-os bútort igényelné. A jelenlegi bútorzatát az irodának még Lantos György is használtan kapta annak idején, tehát már indokolt a cseréje.

A képviselő-testület egyhangúlag szavaz arról, hogy a saját költségvetés terhére az osztály padlózatának cseréjét megoldja. Továbbá egyhangúlag döntött arról, hogy a többletfinanszírozás terhére az irodabútorok cseréje megtörténhessen.

Ramasz Imre: Elkészült a település központ megújításával kapcsolatos terv. Egy fórumot kell összehívnunk ahol a lakosok ezt megismerhetik és véleményezhetik. Ennek az időpontját szórólapokon közzétesszük. Karácsonyi díszkivilágításra érkezett ajánlat. Ha rendelünk 200.000.-Ft. értékben akkor 400.000.-Ft-os árut adnak. Foglalkozzunk ezzel a kérdéssel?

Egyhangúan dönt a testület, hogy a jelenlegi helyzetben nem kíván foglalkozni ezzel az ajánlattal.

Ramasz Imre: A testvértelepüléseinkről érkezik delegáció az idei falunapra. Egy közös programot tartalmazó napot felvállalna az önkormányzat anyagilag, hiszen erre van is betervezve pénz az idei költségvetésbe. Mivel szerényebb összeget terveztünk erre az évre így a program is szerényebb lenne. Gyomaendrődre és Dévaványára látogatnánk el. Túzok rezervátum és strandolás mellett egy közös ebéd a nap programja. Ennek az összege 300.000.-Ft körüli. Az erdélyi vendégekkel és az őket fogadó családokkal töltenénk fel az 50 fős buszt. Ezt tájékoztatásul közöltem a testülettel. Meghirdettük az óvoda felújítási pályázatot. Költségvetésünkben 7 millió forintra terveztünk be. A beérkezett pályázatok egy kivételével ez alatti áron vannak. Öt ajánlat érkezett.

Andrékó Zoltán vállalkozó nettó 4.880.203.-Ft,

Iványi Építőmester Kft. nettó 5.053.045.-Ft,

Bartók László vállalkozó nettó 5.342.118.-Ft,

Fekete Lajos építő szolgáltató bt. nettó 5.522.618.-Ft,

Szabó és Társa Bt. Kardoskút nettó 6.077.520.-Ft.

A beadott árajánlatok alapján Andrékó Zoltánnal külön tárgyalásokat folytattunk. Írásban rögzítettük, hogy miket tartalmaz az ajánlata. Ő plusz kivitelezést is vállalt ezen az áron. Felhatalmazást kérek a testülettől, hogy Andrékó Zoltánnal a kivitelezési szerződést megkössem.

Mórocz Lajos: Időben mik a vállalási határidők?

Ramasz Imre: Minden ajánlattevőnél ugyanaz. Augusztus vége.

A képviselő-testület egyhangúlag döntött, hogy felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert, hogy Andrékó Zoltánt bízza meg az óvoda felújításának kivitelezésével.

Ramasz Imre: A polgárőrségtől érkezett egy kérelem, hogy a gyógyszertár melletti volt tűzoltó szertári részt számukra díjmentesen biztosítsuk. Bizonyos irataikat ott elhelyezhessék, eső esetén oda behúzódhassanak. Az a helyiség jelenleg szinte üresen áll. Javaslom, hogy biztosítsuk részükre.

A képviselő-testület egyhangúan döntött, hogy a polgárőrség részére ingyenesen biztosítja a helyiséget.

Ramasz Imre: Kérelem érkezett a Radnóti Miklós Nyugdíjas Klubtól. Utazni szeretnének két helyre és ehhez 100.000.-Ft. támogatást kérnek. Szegedre és Békéscsabára szeretnének utazni.

Gub András: Nem lehet ezt a nyugdíjas igazolvány terhére megvalósítani?

Gombkötő Csabáné: Én ennek egyszer utána jártam. Csak abban az esetben lehet a VOLÁN buszokon ezt megvalósítani, ha tele van teljesen a  busz és azon minden utas nyugdíjas.

Ramasz Imre: Nekem az a javaslatom, hogy ne adjunk támogatást a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtárnak, hanem gyakoroljon gesztust a testület és a saját polgármesteri hivatal költségvetésének terhére szavazza meg ezt az összeget. Valamint bízzuk meg Borikát, hogy az utazást szervezze meg.

A képviselő-testület egyhangúan dönt arról, hogy a polgármesteri hivatal költségvetésének a terhére 100.000.-Ft.-al támogatja a nyugdíjas klub utazását.

Pappné Neller Borbála: A jelenlegi gazdasági helyzetben a nyugdíjas klubban megbeszéltük, hogy nem megyünk messzire. Két kisebb utat tervezünk az idén. Egyet Szegedre a vadasparkba illetve októberben a Csabai Kolbászfesztiválra. Megköszönöm a testület támogatását.

A testületi ülés szociális kérdésekkel zárt keretek között zajlik.

(V.P)

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

FacebookTwitter

Copyright 2017  Kardoskút