^elejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Tanévzáró 2009

Betűméret növelése

Ismét bölcsebbek lettünk egy évvel. 186 tevékeny  nap van mögöttünk, mióta ebben a körben találkoztunk utoljára az évnyitó alkalmával. Az elmúlt tanévet városi általános iskola tagintézményeként kezdtük meg. A kényszerű átalakulás biztosította számunkra a továbbműködés lehetőségét. Az áttanító kollégák beilleszkedése zökkenőmentes volt. Köszönjük nekik, hogy segítőkész és jóindulatú hozzáállásukkal segítették az iskola működését, közvetítették felénk anyaintézményeik gyakorlatát, tapasztalatát. Közreműködésük révén tágultak intézményi és szakmai kapcsolataink. Várjuk őket jövőre is.

Nézzük  és összegezzük a mögöttünk hagyott évet: 44 tanulóval kezdtünk szeptemberben és 45 tanulóval fejezzük be most. A tanév során egyetlen napot sem mulasztott tanuló nem volt. Feltűnően sok mulasztást felhalmozó tanuló sem volt. Igazolatlan mulasztás elvétve akadt 3 tanulónak köszönhetően.

Alsó tagozaton négy csoportban folyt az egyéni bánásmód elemeit tartalmazó oktató nevelő munka. A nyugodt pillanatokat néha megzavarták  magatartási hibák. A főszereplők mindig ugyanazok voltak.. Segítettünk és segíteni is fogunk nekik, hogy ki tudják nőni ezen fogyatékosságaikat. Az elmondottak ellenére - véleményem szerint-  javult a magatartási helyzet az alsó tagozaton. Felső tagozatos tanulókkal bárhova el lehetett menni, magatartásukkal szégyent nem hoztak nevelőikre. Az iskolán belül már egy kicsit más a helyzet. Kár, hogy a fiúk-lányok közötti kapcsolatfelvétel akciófilmeket idéző jeleneteket öltött néha. A nyári szünetben érdemes lenne más jellegű filmeket is nézni, az olvasást nem is merem említeni. A hetedik osztály összetétele valószínűleg jelentősen megváltozik, ez esélyt ad arra, hogy a leendő 8. osztály hasonlítson a most végzősre. Főigazgatói dicséret most még nem született. Igazgatói dicséretet 4-an kaptak. Nádasdi Alexandra, Gyetyinás Pálma, Kocsány Kitti, Kiss Imre. Főigazgatói és igazgatói figyelmeztetésben nem kellett senkit részesíteni.

Tanulmányi helyzet.

Szöveges értékelése alapján legszebb bizonyítványt Nádasdi Alexandra és Dénes Gabika tudja megmutatni szüleinek. Büszke lehet teljesítményére Fazekas Dominik, B. Szabó Gyula, Juhász Arnold, Földesi Dominik, Csizmadia Alexandra, Kocsány Dániel. A hagyományos bizonyítványt kapó tanulók közül kitűnő - tehát minden tantárgyból jeles érdemjegyű- bizonyítvány nem született. Akik közel voltak ehhez jeles tanulóink: Miszlai Laura, Móga Róbert, Arany Bettina, Móga Szilvia, Kocsány Kitti, Szemenyei Liza, Téren Szabolcs. Egy-egy tantárgyból 5 tanuló tehet javítóvizsgát, 2 tantárgyból: egy tanuló kényszerül erre. A javítóvizsgára való felkészülésüket segíteni fogjuk. A tanulás terén mutatott teljesítménnyel nem mindenkinél vagyunk elégedettek. Ezt a véleményt tükrözi a javítóvizsgára utaltak nagy száma és mutatják a kézhez kapott bizonyítványok is. Ebben az elmúlt tanévben is hangsúlyt és választható órakeretet kapott a magyar nyelv és irodalom, szövegértés, a matematika az informatika és alsó tagozaton az angol nyelv. A lemaradók felzárkóztatására is ezek a területek kaptak órakeretet. A mindennapos testnevelés még teljesebb megvalósítása érdekében heti két napra  osztottuk a tömegsport foglalkozásokat. Újdonság a nem szakrendszerű oktatás kiterjesztése az 5. évfolyamra, heti egy napra szervezve, iránytű órák néven. Reméljük, hogy ebbe a képzési formába  fektetett energia idővel megtérül. Sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozások feltételei jelentősen javultak a fejlesztő szobák kialakításával és felszerelésével. Ezen a területen dolgozó kollégáknak köszönöm a jelentős adminisztratív terhekkel járó munkáját. Környezet és egészségnevelési programjaink a hulladékgyűjtés kivételével terveink szerint valósultak meg. Életmód, életvitel, egészséges táplálkozás programok zárására gyermeknapi vetélkedő keretében került sor. A megérdemelt jutalmak is vetélkedő jellegének megfelelőek voltak.

Hagyományos illetve saját programjaink ebben az évben sem maradtak el. Fehér-tó napja, óvodások köszöntése műsorral Mikulás napkor, Farsang, Erdei iskola program, Gyermeknap. Más iskolák és intézmények által szervezett programok közül a következőkön vettünk részt: Állatok világnapja vers és mesemondó verseny, őszi kerékpáros nap, pályaválasztási nap, reneszánsz vetélkedő, haditorna, Drog alternatíva nap, Tatárjárás kiállítás, Elmés játékok kiállítás, dohányzás megelőzési interaktív kiállítás, Föld napja kerékpártúra

Irodalmi jellegű rendezvények.

Bibuczi Színház előadása Móra Ferenc Művelődési házban, Tomanek Gábor karácsonyi műsora, békéscsabai Jókai Színház előadása az alsó tagozatnak, gyermeknapi színházi előadás, múzeumi órák 6. 7. 8. osztállyal, Száz Folk Celsius együttes műsora.

Versenyek, vetélkedők.

Feladatmegoldó és levelező verseny résztvevői az idén kevesebben voltak mint az előző években. Hat tanulónk végzett a népes mezőny első részében. Hagyományosan nagy létszámmal, tanulóink több mint fele indult a mezei futóversenyeken. Legjobb helyezéseket Gyetyinás Pálma és Kiss Imre érték el. További versenyek amin tanulóin is indultak: Simonyi helyesírási verseny, Kék bolygó vetélkedő, természetvédelmi vetélkedő madarak és fák napján tantárgyi versenyek: helyesírási verseny 3. osztályosoknak földrajz 7.o., angol nyelvi verseny említhető. Tudományos diákköri munkát egy tanuló készített.

Ünnepségek.

Október 23-i nemzeti ünnepünkre községi ünnepség keretében került sor, március 15-i műsor székhely intézmény tanulóinak közreműködésével valósult meg, hősök napi megemlékezésen végzős tanulóink szavaltak. 

Jutalmak átadása következik.

Szülői szervezet legszorgalmasabb tanulókat jutalmazza osztályonként:

Nádasdi Alexandra, Csizmadia Alexandra, Móga Róbert, Móga Szilvia, Kocsány Kitti, Szemenyei Liza

Tanulmányi eredményeik alapján az iskolától a következő tanulók részesülnek könyvjutalomban: Nádasdi Alexandra, Dénes Gabriella, Földesi Dominik, Miszlai Laura, Arany Bettina, Kocsány Kitti, Téren Szabolcs

Egyéb jutalmak:

Kocsány Kitti Adriai tengeri kirándulás: Orosháza és testvértelepülése Szenttamás (Vajdaság) felajánlása, Kiss Imre K.A.F.A. alapítvány 5000 Ft értékű vásárlási utalvány
Kiss Imre, Gál Szilárd szanazugi táborozás 5 nap Békés megyei önkormányzat felajánlása.
Téren Szabolcs zöldköri tevékenységéért Cinkusiak Baráti Köre vándorserleg új tulajdonosa: Téren Szabolcs

Végezetül köszönetemet fejezem ki polgármester úron keresztül a községi önkormányzat képviselőtestületének a szűkös állami források kiegészítéséért. Az iskola vezetőinek, azért, hogy segítőkészek voltak és egyenrangú félként kezeltek bennünket. Pályázati lehetőségek nyíltak meg előttünk tevékenységük révén. Gazdasági igazgatóhelyettes asszonynak köszönöm a megkülönböztetett figyelmet a költségvetést illetően.  A városi polgármesteri hivatal munkatársainak név szerint Varga Endrének, hogy pályázataik révén több mint két millió forint értékben bővültek eszközeink. Pedagógus kollégáimnak azt köszönöm, hogy partnerek voltak a nyugodt, alkotó munkahelyi légkör fenntartásában. Azt is köszönöm, hogy  munkájuk során - legtöbbször- a tanulók érdekeit tartották szem előtt. A szülőknek köszönöm, hogy - szinte kivétel nélkül-  együttműködtek velünk, így is erősítve egymást, azért, hogy „közös ”gyermekeink érdekei minél jobban érvényesüljenek. Külön köszönöm azon szülők tevékenységét akik még plusz feladatot is vállaltak, mint tejhordás, eszköz illetve épületjavítás, csomag és gyerek szállítás, rendezvény lebonyolítás stb.

Támogatóinknak is köszönöm a segítséget a felajánlásokat. Név szerint E-on Földgáz Zrt. K.A.F.A.,

Kardoskútért közalapítvány, Kardoskúti Agrár Zrt. Pásztor Imre és kollégái, Varga Pál.

Nyári szünetre tanulóknak balesetmentes, tartalmas időtöltést, hasznos elfoglaltságokat kívánok. Kollégáknak kívánom, hogy a szabadságuk alatt sikerüljön pihenniük, feltöltődniük, mert hasznos energiáikat a következő tanévben is igényelni fogja az iskola.

2008/2009-es tanévet ezennel bezárom

Verasztó József

---

Részlet Pusztainé Szabó Margit főigazgató asszony beszédéből:

Kedves Tanulóink! Kedves Vendégeink!

Az idei tanévzáró egy kicsit rendhagyó, hiszen első alkalommal kerül sor a tagintézményként működő kardoskúti iskola munkájának, az ide járó gyerekek tanulmányi teljesítményének, magatartásának és szorgalmának értékelésére, minősítésére. Jól emlékszem, amikor az iskolaegyesítés során először találkoztunk, mindenkit várakozással töltött el az új helyzet: Vajon milyen lesz az iskola, milyen lesz az új vezetés, hogyan alakulnak a feltételek, milyenek lesznek az új tanárok, milyen kérdésekbe lesz beleszólásuk…és még sorolhatnám! Úgy gondolom, ezekre a kérdésekre most megnyugtató választ adhatunk. A válaszok nem megérzésekre, hanem tényekre, eredményekre, a település vezetésének, az itt élő gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak véleményére alapozott. Jóleső érzés volt hallani a falugyűlésen elmondott pozitív véleményeket, melyeket az iskola belső tartalmi munkájával kapcsolatban fogalmaztak meg. Talán az egyik legnagyobb siker a leendő első osztályosok beiskolázása, hiszen minden óvodás gyermek itt helyben kezdi el iskolai tanulmányait. És ez biztató jel a jövőt illetően, hiszen célként fogalmaztuk meg az oktatás megtartását itt helyben. A tanév elején egy igen gazdag tartalmú éves munkatervet fogadtunk el, melyben a Kardoskúti Tagintézmény egyenrangú partnerként szerepelt. Örömmel jelenthetem, hogy ez az iskola is teljesítette azokat a célokat és feladatokat, amelyeket a tanév elején felvállalt. Pedagógiai munkánk során az intézményi szintű közös célok és feladatok mellett hangsúlyosan jelentek meg a helyi specialitások, hagyományokhoz kötődő közvetített értékek. A kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez itt Kardoskúton is megteremtettük a feltételeket. Uniós pályázaton 78 millió forint támogatással újabb öt feladat ellátási helyen biztosítjuk a fejlesztést, és ennek Kardoskút is része. Az 5. évfolyamon sikeresen bevezettük a nem szakrendszerű oktatást, és felkészültünk a 6. évfolyamon történő továbbvitelre. Oktató munkánk egyik meghatározó fokmérője az országos kompetenciamérések eredménye a 4. 6. és 8. osztályos tanulók körében. A mérési eredményeket nevelési értekezleten elemeztük, és az elkészített intézkedési tervek alapján végezzük az egyénre szabott fejlesztéseket. Fokozott figyelmet fordítottunk a tehetséggondozásra, felzárkóztatásra és a tanulói versenyeztetésre. Nevelőmunkánkban a magyarságtudat erősítése mellett a lokális identitás, a helyi néprajzi és kulturális értékek megismerése is előtérbe került. Az iskolai rendezvények közül kiemelt fontossággal kezeltük a reneszánsz évéről való méltó megemlékezést. A diákönkormányzat színes, változatos programokkal gazdagította a szabadidős programok sorát. Minőségfejlesztő munkánk részeként teljes körű partneri mérést végeztünk, és a mérési eredmények figyelembe vételével készítettük el fejlesztési tervünket. Intézményvezetőként továbbra is fontosnak tartom, hogy figyelemmel kísérjem és segítsem a tagintézményekben zajló eseményeket. Jó érzésekkel számolok be az itteni tapasztalatokról. Együttműködés, együttgondolkodás, a helyi hagyományok és értékek továbbvitele, a fejlesztésekbe való bekapcsolódás, a családias hangulat, őszinte szó-ez az idei év tapasztalata. A sok szép eredmény mellett természetesen vannak olyan területek is, amelyek további fejlesztésre szorulnak. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az idejáró gyerekek szerepeltetésére a települési rendezvényeken. Hatékonyabbá kell tenni a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását, amihez megfelelő személyi és anyagi bázist nyújt az integrált pedagógiai rendszer bevezetése (IPR). A tehetségek kibontakoztatásához, fejlesztéséhez szükséges forrásokat újabb uniós pályázat benyújtásával tervezzük biztosítani.

Kedves vendégeink!

Munkánk során sok támogatást kaptunk a település vezetőitől, személyesen Polgármester úrtól, a szülőktől és egyéb partnerektől. Volt alkalmunk beszélgetésekre, közös gondolkodásra, és mindig jóindulatot, támogató hozzáállást tapasztaltuk. Tanév elején azt kértem a szülőktől, hogy bízzanak bennünk, és ezt a bizalmat mi megkaptuk, és érezzük mindennapjainkban. Nagy erőt adott ez nekünk az itteni munkánkhoz. Az elismerés és köszönet hangján szólok a szülői szervezetről, és az iskolaszékről. Mindkét közösség folyamatosan élt véleménynyilvánítási jogkörével és fejlesztő javaslatait megfogalmazva segítette döntéseink előkészítését, helyi szabályzóink módosítását. .Az iskola vezetése arra törekszik, hogy megteremtse a további fejlődéshez a személyi és tárgyi feltételeket, felkutassa az erőforrásokat.

Kedves Vendégeink! Kedves Tanulók!

Dióhéjban felvázoltam a mögöttünk álló tanév legfontosabb eseményeit, rendezvényeit. Az ünnepélyes tanévzárót használom fel arra, hogy megköszönjem igazgató úrnak korrekt együttműködését, munkatársaimnak színvonalas oktató-nevelő munkáját, a szülőknek a segítő támogatást. És végezetül köszönöm tanítványainknak a sok szép eredményt, az apró figyelmességeket, a mosolyt, szeretetet, melyet sugároztak felénk egész tanévben.

Szép nyarat, jó pihenést, testi-lelki feltöltődést kívánok mindenkinek a nyárra.

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

FacebookTwitter

Copyright 2017  Kardoskút