^elejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Beszámoló a testületi ülésről 2009. 05. 14.

Betűméret növelése

Beszámoló Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 14-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről.

Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, Szemenyei Sándor illetve Gub András települési képviselők.

Jelen van továbbá:
dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos, Tóth Józsefné adóügyi főelőadó, Skorka Pálné jegyzőkönyv-vezető és Varga Pál közalkalmazott.

Előzetesen kiadott írásos anyag:

Meghívó
Előterjesztés a kerékpárút pályázathoz
Előterjesztés az alapító okiratok módosításához
Alapító okirat módosítása - óvoda
Alapító okirat módosítása - művelődési ház
Alapító okirat módosítása - polgármesteri hivatal

Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a képviselőket, hogy Kulima István előre jelezte távolmaradását így ő igazoltan hiányzik. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.

 

Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Mórocz Lajos és Szemenyei Sándor személyében, akiket a testület egyhangúlag elfogad.

1., napirendi pont: Pályázat benyújtása Orosháza és Kardoskút között építendő kerékpárút építésére

Ramasz Imre: Az első napirendi pont indokolta a soron kívüli testületi ülés összehívását. Írásban egy rövid előterjesztést megküldtem részetekre. Ahogy kiderült, kissé sötétebb a helyzet, mint gondoltuk. Olyan előírások kerültek bele az új pályázati kiírásba, amelyek az előző kiírásban nem szerepeltek. Ezek megdrágítják a kivitelezést. Például az előző kiírásban szereplő egy aszfalt réteg helyett, a jelenlegi kiírásban már két réteget kell húzni a kerékpárútra. Ez önmagában nem rossz, hiszen jobb minőségű lesz az aszfalt, csak éppen megdrágítja a beruházást. Hosszabb távon ugyan megtérülhet, mert nem kell idő előtt pénzeket fordítani a hibák kijavítására. Másik negatívum, hogy 200 millióban szabták meg a pályázati összeg maximumát. Tehát ha esetleg ennél többe kerülne a beruházás, akkor a 200 millió feletti összeget - részarányosan - Orosházával kell kiegészítenünk. A megvalósítás kapcsán azt is tudni kell, hogy utófinanszírozott a pályázat. Valószínűleg igénybe kell vennünk majd banki hitelt. Az ÁFA időközbeni 5%-os emelése is drágítja a beruházást. Mindezekkel együtt is az én véleményem az, hogy vállalnunk kell a pályázaton való indulást. Ha külön-külön pályázna Orosháza és Kardoskút akkor 90%-os támogatással valósulhatna meg a kerékpárút. Annak az esélye viszont, hogy egy kistérségen belül két település is nyerjen, minimális. Ha pedig az egyik település nyerne is külön, egy Orosháza-Kardoskút között félútig megépülő kerékpárútnak nem nagy értelme lenne. A pályázathoz szükséges nagyságrendű önrésszel a pénzügyi tartalékaink kimerülnek. Most május közepe van. Június 4 a pályázat beadásának határideje. Júliusban talán döntés születik. Egy nyertes pályázat esetén közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, amely hónapokat vesz igénybe. Nagy valószínűséggel tehát 2010-es megvalósítású lehet a pályázat. Egyre közelebb kerülünk az Orosháza-Tótkomlós közötti útszakasz felújításához. Ez is indokolja többek között a kerékpárút létét. Talán az idegenforgalmat is fellendítheti térségünkben egy jó minőségű kerékpárút. Kérlek benneteket, hogy az újabb fejlemények tudatában fejtsétek ki véleményeteket.

Mórocz Lajos: Ha felújításra kerülne a közeljövőben az Orosháza-Tótkomlós közötti útszakasz, akkor még nagyobb szükség van egy kerékpárútra a balesetek elkerülése végett. Támogatom továbbra is a megvalósítást.

Szemenyei Sándor: Mindenképpen társulásban kell kiviteleznünk a kerékpárút megvalósítását. Az nem lenne jó, ha csak félútig épülne meg. Nem látjuk a 2010-es bevételi összegeket előre. Nem lehet tudni, hogy mennyi lesz az iparűzési adóbevétel. A turisztikát nem hiszem, hogy fellendítené a kerékpárút. Sokan járnának viszont kerékpárral Orosháza és Kardoskút között olyanok, akik jelenleg nem mernek a forgalom miatt. Keskeny az út, közel mennek el az autók. Jó lenne, ha mihamarabb eldőlne a kerékpárút pályázat, mert ha például előbb nyerne az útra kiírt pályázat akkor lehetséges, hogy azt mondják majd: van utatok, kerékpárútra nem adunk. Jómagam továbbra is támogatom a pályázaton való indulást.

Gombkötő Csabáné: 10 éve vetettük fel néhányan, hogy kellene egy kerékpárút. Akkor nem léptünk, pedig 10 millióba került volna. Én sokallom az előkészítés költségeit nagyon. Például "nyilvánosság" elnevezés alatt kereken 1 millió forint szerepel, mint kiadás. Nem szeretem a kerek számokat. Erről egy pontos kimutatásra lennék kíváncsi. Egy kérdésem lenne: ha nem nyer a pályázat, akkor is ki kell fizetni a műszaki ellenőrt és a könyvvizsgálót?

Ramasz Imre: Csak nyertes pályázat esetén kell fizetni. Az előző kerékpárút pályázatra elkészített tervek és építési engedély még jogerős. Sokallom én is az előkészítési díjakat. Szeretném ha kevesebbe kerülnének. A nyertes pályázat megvalósításának a végén, minden egyes forinttal el kell úgyis számolni.

Mórocz Lajos: Mit takar az, hogy "nyilvánosság"?

Ramasz Imre: Különböző hirdetéseket, reklámokat. Tudatni kell az emberekkel, hogy milyen forrásból valósul meg a projekt. Táblákat kell kihelyezni, amelyen fel van tüntetve a pályázat neve.

dr. Mészáros Erzsébet: A közbeszerzési tanács honlapján is szerepeltetni kell a pályázatot és annak is igen jelentős díja van.

Gombkötő Csabáné: A tervezési díjat ki kell fizetnünk egy vesztes pályázat esetén?

Ramasz Imre: Semmit nem kell most kifizetnünk. 2007-ben a kistérség finanszírozta a tervek elkészítését egy megállapodás alapján. Ha most nyerünk a pályázaton, akkor kell visszafizetnünk a kistérség számlájára kamatmentesen az akkori összeget.

Gombkötő Lajos: Én eddig is és most is támogatom a kerékpárút megvalósítását. A balesetek megelőzésében sokat jelentene mind az autósok, mind a kerékpárosok tekintetében. Az előkészítés költségeit sokallom én is, de sajnos ilyen magasak ezek az összegek más pályázatoknál is.

Mórocz Lajos: A lakosság szemszögéből nézve jó is és rossz is. Van aki használni fogja és van aki sohasem.

Gombkötő Csabáné: Télen ki fogja takarítani a hótól?

Ramasz Imre: Mindkét település a saját közigazgatási határáig a sajátját takarítja.

Pusztai Ádám: Nekem kérdőjeles a dolog. Pályázzuk meg, de pontosan számoljuk ki, hogy mennyibe fog a végösszeg kerülni. Jelenleg sok összeget nem ismerünk még pontosan. Felmehet a kivitelezés vége olyan magasságba, amelyet már nem tud a település felvállalni.

Ramasz Imre: A nyertes pályázatot bármikor vissza lehet mondani. Bízom abban, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a kivitelezők lejjebb mennek az összegekben, csak legyen munkájuk és ez valamelyest kompenzálná a megemelkedett költségeket. Egy nyertes pályázat pontos összegei után kellene döntenünk a kivitelezésről. Úgy látom, hogy mindenkiben vannak kételyek. Azt gondolom, hogy meg kell próbálnunk. Ha most nem, akkor a közeljövőben biztosan nem lesz erre lehetőségünk.

A képviselő testület egyhangú szavazással dönt az Orosháza-Kardoskút között megépítendő kerékpárút pályázatának beadása mellett.

2. napirendi pont: Alapító okiratok módosítása

Ramasz Imre: Az írásos anyagot előzetesen megkaptátok. Megkérem Erzsikét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.

dr. Mészáros Erzsébet: Az alapító okiratok módosítása egy törvényrendelet miatt vált szükségessé. Az irányító szervnek - jelen esetben a képviselő testületnek -  május 15-ig felül kell vizsgálnia a közfeladat ellátásának módját, szervezeti szempontból. Két részbe kell sorolni a költségvetési szerveket, úgy mint közhatalmi költségvetési szervek - polgármesteri hivatal- és közszolgáltató költségvetési szervek - művelődési ház és óvoda. Meg kell állapítani, hogy igény van e a közszolgáltatásra, a legoptimálisabb szervezeti formák alkalmazása történik e, méretgazdaságos e a működés. Új elem tovább, hogy ha az intézmény vállalkozási tevékenységet folytat - például a művelődési ház teremkiadásai különböző rendezvényekre - akkor az alapító okiratban ennek a tevékenységnek az arányát a kiadáshoz képest, külön meg kell állapítani. Előzetesen ezt a számot 2%-ban határoztuk meg.

Gombkötő Csabáné: Az egészségház miért nem szerepel az intézmények között?

dr. Mészáros Erzsébet: Mert csak önálló intézményi szerveket kell besorolni. Az egészségház szakfeladatot lát el.

Ramasz Imre: A 2%-os értéket személy szerint kevésnek találom. Javaslom az 5%-ot, nehogy kicsússzunk az összegből. Bár ez nem vonna maga után semmiféle szankciót.       

Pusztai Ádám: Egy rendezvény esetében például számolni kell a villannyal, vízzel és az utána következő takarítással is. A fűtéssel igazából nem, hiszen akkor is kell fűteni, ha nincs rendezvény. Van jó pár dolog, amely megnöveli a kiadási oldalt a bevétellel szemben. Javaslom az 5%-os határt megadni.

Kapuné Sin Anikó: A művelődési háznál a jegybevétel például jóval több, mint 5%.

dr. Mészáros Erzsébet: A művelődési háznál jelentkezik jelentős kiadás is a bevételek mellett.

Gombkötő Csabáné: A beszedett díjakat el is viszik szerintem a kiadások. Nem tudom, hogy jelenleg mennyibe kerülnek az egyes terembérletek és rendezvények díjai. Valószínűnek tartom, hogy el is mennek a közüzemi díjakra.

Pusztai Ádám: Más és más díjszabása van egy vásárnak és egy lakodalomnak például.

Ramasz Imre: Úgy gondolom, hogy az 5%-ba beleférünk, Ha pedig nem, akkor időközben módosítunk.

A napirendi ponthoz tartozó négy határozati javaslat mindegyikét egyhangúlag elfogadta a képviselő testület.

Bejelentések:

Ramasz Imre: Megjelent egy pályázati kiírás a Mikszáth utca aszfaltjának felújítására. DARFT pályázatról van szó, 50%-os támogatottsággal. A tervek elkészültek. A végösszeg - amely tartalmazza a tervezési illetve a műszaki ellenőrzés díját is - bruttó 5,904,186.-Ft. Javaslom a pályázat beadását, és ha nyerünk, akkor az összes belterületi utunkon jó minőségű aszfalt lesz. Közbeszerzési eljárást - az összeg nagysága miatt - nem kell lefolytatnunk. A kivitelezése - az utca rövidsége miatt - nagy valószínűséggel az idén megtörténhet.

Szemenyei Sándor: A vízelvezető árkok tervezése megvan e már? A kapubejárók alá tesznek  átereszeket?

Ramasz Imre: Igen, megvan a vízelvezető árkok terve is. Ezek 30 cm mély és 40 cm széles kis árkok lesznek. Tehát nem lesznek átereszek.

Gombkötő Csabáné: Az utak mellett a járdákat is rendbe kellene tenni. Abban az utcában például felettébb rosszak a járdák. Babakocsit tolva, csak az úttesten lehet közlekedni. De nem csak ez az egy utca ilyen. Vannak közmunkásaink, akikkel ki lehetne javítani a hibákat.

Ramasz Imre: Az idei költségvetésbe nem terveztünk be erre a célra külön összeget. A jövő évi költségvetésnél esetleg betervezhetjük a járdafelújításokat. Közmunkásokkal természetesen meg lehetne oldani a járdalapok felszedését és újbóli lerakását. Voltak erre irányuló megkereséseim, de maguk az ott lakók nem lelkesedtek ezért. Inkább öntött járdát szeretnének.

Mórocz Lajos: Ha már az útjaink megújultak, akkor a következő lépés lehetne a járdák rendbetétele. A Mikszáth utcában például csak az egyik oldalon van járda. A következő évi költségvetés tervezéskor térjünk vissza erre.

A képviselő testület egyhangú szavazással döntött a pályázat beadása mellett a Mikszáth Kálmán utca útfelújítására.

Ramasz Imre: Ismét egy pályázatról ejtek a következőkben szót. A zöldterületek megújítására kiírt pályázatra a tervdokumentációk elkészítésére megérkezett az árajánlat, amely 490.000.-Ft. Ez a pályázat a LEADER program keretein belül valósulhatna meg. A pályázat beadható, nagy valószínűséggel nyertes lehet. A tervek elkészítése megközelítőleg két hónapot vesz majd igénybe. Ezután - véleményem szerint - lakossági fórumon kell ismertetni a község lakóival az elképzeléseket. A kivitelezés, egy nyertes pályázat után, nagy valószínűséggel 2010-es megvalósítású lesz. A nettó költség 100%-ban elszámolható. Az ÁFA az önerő. Legutóbbi testületi ülésen döntöttünk a kivitelezési összeg maximumában, amit akkor 10 millió forintban állapított meg a testület. Az ÁFA emelése miatt az önerőnk 2.000.000.-Ft. helyett így 2.500.000.-Ft lesz. Majd a tervek elkészülte után lehet pontos számadatokat látni. Javaslom, hogy fogadjuk el az árajánlatot és készítessük el a tervdokumentációt.

A képviselő testület egyhangúan döntött a tervdokumentáció elkészítése mellett.

Ramasz Imre: Az épületek felújítására vonatkozó tervezési díjra egy szóbeli árajánlat van, amely 580.000.-Ft. A tervezésen felül hatástanulmányt kell készíttetnünk. Ki kell mutatnunk, hogy milyen költségmegtakarítást érünk el a tervezett beruházással. Komoly feltételeknek kell megfelelnünk. A tervező felhívta a figyelmemet, hogy a falak mellett a födémet is el kell látni hőszigeteléssel. Nem látom reálisnak, hogy a pályázaton nyernénk. Mégis azt javaslom, hogy vágjunk bele. Az elkészült terveket egy esetlegesen később kiírt - kedvezőbb feltételű - pályázaton esetleg tudjuk majd használni. Nagyon sok pályázatnak alig egy hónapos a beadási határideje a megjelenéstől számítva. Tehát óriási előnyben vannak azok, akiknek a fiókjában már elkészülve állnak a tervek. Sikerdíjas pályázatírót kell keresnünk lehetőleg. Tehát csak nyertes pályázat esetén kelljen a nagyobb összegeket kiadni. Felhatalmazást kérek a testülettől, hogy a két épület - művelődési ház és az önkormányzat - felújítási terveinek elkészítését megindítsam. Erre egyébként is van elkülönítve pénz az idei költségvetésünkben.

A képviselőtestület egyhangú szavazással felhatalmazza a polgármestert, hogy az épületek felújítási terveit elkészítesse.

Ramasz Imre: Két dokumentumot küldtem ki a részetekre, amely az ivóvíz javító programmal kapcsolatos. Van e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban?

Gombkötő Csabáné: Milyen minőségű lesz az ivóvizünk a projekt megvalósulása után?

Ramasz Imre: Az Uniós normáknak megfelelő lesz az ivóvizünk minősége.

A képviselő testület egyhangú szavazással döntött az elvi szándéknyilatkozat aláírása mellett.

Ramasz Imre: Két határozatról kell a következőkben döntetnünk. A hulladék gazdálkodási rendszer taggyűlésén döntöttek a tagok a 35.-Ft./lakos hozzájárulási díjról. Kardoskút esetében 970 fővel számoltunk, tehát nem egy jelentős összeg. Testületi döntést kérnek tőlünk, amelyben elfogadjuk ezt az összeget.

A képviselő testület egyhangúan elfogadja a 35.-Ft./lakos hozzájárulási díjat.

Az előbbihez kapcsolódó pályázathoz az önrész biztosítása 80.-Ft./lakos településenként. Ez egy Uniós pályázat, amelynek 85%-át az Unió illetve a kormányzat biztosítja. A fennmaradó 15%-ot osztják fel települési lélekszám alapján. Így jön ki a 80.-Ft./lakos összeg. Ezt is határozatba foglalva kérik tőlünk.

A képviselő testület egyhangúan elfogadja a 80.-Ft./lakos hozzájárulási díjat a pályázati önerőhöz.

Ramasz Imre: Három kérelem érkezett a testülethez. Az első egy alapítványtól, amely csontvelő transzplantációhoz kér tőlünk anyagi segítséget. Mindamellett, hogy messzemenően egyetértek a tevékenységükkel, sajnos elutasításra kell javasolnom a kérést. Nem felel meg a kérelem a törvényi szabályoknak.

Szemenyei Sándor: Nem hiszem el, hogy ezek az alapítványok nem tudják, hogy-hogy kell beadni egy szabályos kérelmet egy testület elé. Sajnálom, de el kell utasítanunk.

A képviselő testület formai hibákra hivatkozva, elutasítja a kérelmet.

Ramasz Imre: Kérelem érkezett a Cinkusiak Baráti Körétől. Egy rendezvényük lebonyolításához kérnek anyagi segítséget a képviselő testülettől. Pontosan szerepel a beadványukban az elszámolás. Megfelel minden törvényi előírásnak a kérvény. 45.000.-Ft. a teljes bekerülési összege a rendezvénynek. Ebből 30.000.-Ft-ot kérnek támogatásként. Javaslok 20.000.-Ft.-ot a részükre megszavazni.

Szemenyei Sándor: Én a teljes, 45.000.-Ft.-ot javaslom részükre. Hagyományőrző rendezvényeik mindig nívósak, színvonalasak.

Pusztai Ádám: Én a kért, 30.000.-Ft.-ot javaslom részükre.

Mórocz Lajos: Én is az általuk kért 30.000.-Ft. támogatás odaítélését javaslom.

Ramasz Imre: Szavazásra bocsájtom a 30.000.-Ft.-os támogatás odaítélését.

A képviselő testület egyhangú szavazással döntött a Cinkusiak Baráti Köre rendezvényének 30.000.-Ft.-os támogatása mellett.

Ramasz Imre: A mai napon került beadásra a Kardoskút Községért Közalapítvány kérelme, amelyben 300.000.-Ft.-ot kérnek. A tavalyi évet kivéve, eddig minden évben átutaltunk a számlájukra 300.000.-Ft.-ot. Egy közös beszélgetés során - ahol ott volt a kuratórium minden tagja- felvetődött, hogy különböző pályázatokon is indulhatna az alapítvány pénzekért. Bízzunk benne, hogy elindul egy kis pályázatkereső munka az alapítvány berkein belül. Véleményem szerint szavazzuk meg a kért összeget részükre.

A képviselő testület egyhangú szavazással döntött a Kardoskút Községért Közalapítvány 300.000.-Ft.-os támogatása mellett.

A testületi ülés zártan, szociális kérelmekkel folytatódott.

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

FacebookTwitter

Copyright 2017  Kardoskút