^elejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Beszámoló a testületi ülésről 2009. 03. 25.

Betűméret növelése

Beszámoló Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 25-én 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről.

Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, Szemenyei Sándor illetve Gub András települési képviselők.

Jelen van továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Pappné Neller Borbála Művelődési Ház igazgatója; Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos, Tóth Józsefné főelőadó, Skorka Pálné jegyzőkönyv-vezető és Varga Pál közalkalmazott.

Előzetesen kiadott írásos anyag:

Meghívó
Előterjesztés vezetői álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírása tárgyában
Rendelet módosítás a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.

Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Mórocz Lajos és Gombkötő Lajos személyében, akiket a testület elfogadott.

A napirendi pontok tárgyalása előtt Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a képviselőket a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett intézkedésekről, történésekről.

4/2009. számú határozatban elfogadta a testület a közoktatási megállapodást illetve felhatalmazta a polgármestert, hogy írj azt alá. Február 24-én aláírva megküldtük Orosházának. Az ottani képviselő-testület február 20-án tárgyalta és elfogadta azt. Az aláírt példány még nem került vissza de ígéretet kaptunk, hogy a napokban megküldik részünkre.

5/2009. számú határozatban a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az általános iskola finanszírozási megállapodását írja alá. Az aláírt dokumentum megküldésre került Orosháza felé.

6/2009. számú határozatban elfogadta a testület az általános iskola személyi jellegű kifizetéseit. A főigazgató asszony részére megküldtük a határozatot.

7/2009. számú határozat a házi segítségnyújtásról szól. Jelen pillanatban folyamatban vannak az engedélyek. Tibáné Hamvasi Zsuzsanna megtette a szükséges lépéseket. Az ANTSZ-től ígéretet kapott, hogy hamarosan megkapja a kellő engedélyeket. A cégbírósági bejegyzés megérkezett. A szakhatósági engedélyekre kell várni még.

19/2009. számú határozatban a március 15-i ünnepség megrendezésének helyéről, időpontjáról és programjáról döntöttünk. Az ünnepség rendben lezajlott. Orosházáról érkezett tanulók adtak műsort majd a koszorúzást a tábortűz követte.

Ramasz Imre ezt követően beszámolt a Békés Megyei Vízművek Orosházi Üzemmérnökségén tartott egyeztetésről. Elmondta, hogy a vízművek 2009-re 1,290,000.-Ft rekonstrukciós díjjal számolnak Kardoskút felé. A - nemrégiben - csekély mértékben megemelt vízdíj ezt az összeget nem fedi le. Tehát az önkormányzatnak még ki kell ezt egészítenie. Szivárog a víztorony tolózárja amely cseréje hozzávetőlegesen 200.000.-Ft-ot tesz ki. Ehhez jön még a vízmű területén lévő épület igen rossz állapotban lévő nyílászáróinak a cseréje és az épület külső megjelenésének javítása. Feltehetően a rekonstrukcióra szánt összeget nem merítik ki ezek a költségek. A maradék pénzösszeget az évközben esetleges hibák kijavítására kell eltenni. Az esetleges pénzmaradványok pedig áttolódnak a következő gazdasági évre. Az ivóvíz program keretében megvalósuló projekthez a teleülések valószínűleg hitelt fognak felvenni. A hitel zálogaként az ivóvízdíjba kerülne beépítésre a törlesztés és a kamatok.

Szemenyei Sándor: nem javasolja hitel felvételét.

Ramasz Imre: ha majd döntenünk kell a kérdésben akkor természetesen dönthetünk másképpen. Ez még csak egy terv. A megvalósítása ennek később lesz.

A képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta a beszámolót.

1. napirendi pont: az óvodavezetői pályázat kiírása.

Ramasz Imre: Erzsike egy részletes anyagot állított össze amelyet minden képviselő megkapott. Van e valakinek kérdése?

Pusztai Ádám egy szerinte értelmezésbeli gondra hívta fel a képviselők figyelmét. Dr. Mészáros Erzsébet elmondta, hogy a szöveg teljes egészében a törvényeknek megfelelően lett összeállítva.

A képviselő-testület ezek után egyhangú szavazással elfogadta a pályázat kiírását.

2. napirendi pont: a helyi önkormányzati képviselőket megillető tiszteletdíjakról szóló rendelet módosítása.

Ramasz Imre: Erzsike elkészítette a rendelet tervezetet és az ügyrendi bizottság megtárgyalta.

Kulima István: az ügyrendi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Gombkötő Lajos: ugyan indokoltnak tűnik az emelés de én az alábbiak miatt mégsem fogom megszavazni: egy év van hátra a választásokig illetve a gazdasági helyzet sem tartja ezt a lépést most indokoltnak. Én vagyok az egyik legrégebbi testületi tag. Amikor annakidején megválasztottak bennünket nem járt ezért semmi féle díjazás. Nem is gondoltunk erre. Azután mégiscsak életbe léptek a tiszteletdíjak de azokat nem vettük fel, hanem felajánlottuk az alapítvány javára. Változtak az idők és felvettük a tiszteletdíjakat. Néhányan továbbra is felajánlották az egészet vagy legalábbis egy részét nemes célokra. Nem lenne tisztességes tőlünk ha most emelnénk. Maradjunk az eredetinél és az utódaink ha akarnak, emelnek. Most nem. Nemmel fogok szavazni.

Szemenyei Sándor: nem javaslom az emelést. Maradjon az eredeti összeg.

Gombkötő Csabáné: két szót írtam fel magamnak. Hulladék és vízgazdálkodás. Akik a jövőben ezt a két területet előrébb viszik azoknak nyert ügye van. Van egy kútja Kardoskútnak amelyről semmit nem tudunk. Nem tudjuk, hogy milyen benne a hőforrás. Az olajos út mellett lévő kútra gondolok. Emeljük meg a tiszteletdíj összegét és ajánlja fel mindenki a kút bevizsgálására. Elemeztessük ki a hőforrást. Ez egy szép gesztus lenne. Évtizedek óta itt van és nem törődünk vele.

Ramasz Imre: százmilliós nagyságrendű beruházásról van szó. A lehetőségeink határát látni kell. Amennyiben elfogadja a testület az emelést akkor is minden képviselőnek jogában áll azt nem felvenni hanem felajánlani.

A képviselő-testület 5 igen és 3 tartózkodás mellett elfogadta a helyi önkormányzati képviselőket megillető tiszteletdíjakról szóló rendelet módosítását.

Bejelentések:

Szemenyei Sándor: évente két-három esküvő van a faluban és ezért az anyakönyvvezető kap e valamilyen külön juttatást, tiszteletdíjat? Hiszen mégiscsak készülnie kell rá pl. fodrász, stb.

Dr. Mészáros Erzsébet: nincs külön juttatás ezért megállapítva de minden középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő 10%-os különjuttatásban részesül.

Ramasz Imre: Erzsike a munkáltatója az anyakönyvvezetőnek. Hagyjuk meg neki a jogot a döntésre. Esetleg javaslattal élhet feléje a képviselőúr.

Kulima István: az én bejelentésem inkább kérdés. A március 15-ös ünnepségre miért nem a kardoskúti diákok adtak műsort? Miért kellett egy buszt bérelnünk ahhoz, hogy Orosházásról hozzunk ki gyermeket? Az a vehemencia amely az iskola megtartásáért ment a helyi pedagógusok körében talán most a felkészítés során is jól jöhetett volna. Egyébként igen komolyan fel voltak készítve az orosházi tanulók. Nagyon színvonalas műsort láthattunk tőlük. Nem hiszem el, hogy a kardoskúti gyermekeket nem lehetne hasonlóképpen felkészíteni. Sokan megkerestek ezzel a kérdéssel a faluból.

Ramasz Imre: erre most nem tudok mit válaszolni. A felkérést megtettem az igazgató úr felé. Azt az ígéretet kaptam akkor, hogy felkészítik a gyerekeket. Abban egyébként vitatkoznék, hogy a helyi gyerektől elvárható lenne e egy hasonló színvonalú műsor. Kevés a gyermek ehhez.

Gombkötő Lajos: felháborító ami történt. A helyi iskola hogy nem képes arra, hogy egy megemlékezést megtartson!? Szégyelltem volna magam ha nem vállalom a felkérést. Javaslom, hogy az igazgató úrtól kérjük számon a miérteket. A weboldalon állandó névtelen írogatások mennek mostanában. Bár néha igazat adok a beírónak de nem szeretem ezt az állapotot ami eluralkodik manapság. Könnyű a névtelenség homályából vádaskodni. Ki lehetne nyomozni, hogy ki az aki név nélkül vádaskodik.

Pusztai Ádám: kinyomozhatatlan a fóromhoz hozzászólók személye. Nyomon követem a történéseket a fórumon én is. Hol jókat, hol rosszakat kapunk ugyanattól a névtelenségbe bújó személytől. A március 15-ös ünnepséget nem tudom, hogy honnan de én már régen tudtam, hogy orosházi tanulók fogják előadni. Legközelebb úgy kell a helyi iskolát megkérni, hogy kardoskúti gyermeket kérünk a műsor előadására. A helyi gyermekek egyébként bármennyire jó szándékúak nem lehet tőlük elvárni, hogy egy olyan szintű műsort adjanak, mint az orosházi művészeti csoportosok diákok adtak. Több gyermekből könnyebb választani.

Kulima István: én úgy emlékszem, hogy helyi gyerekeket kértünk fel a műsorra. A lakosok sérelmezik ezt.

Pusztai Ádám: az sem kivitelezhető lett volna, hogy orosházi és kardoskúti gyerekek közösen adják a műsort. Hogy lettek volna közösen felkészítve?

Ramasz Imre: én személyesen Verasztó Józsefet kértem meg aki vállalta a közreműködést. Az ünnepség előtt egy nappal tudtam meg, hogy buszt kell bérelnünk mert Orosházáról jönnek gyerekek.

Pusztai Ádám: még egyszer elmondom, hogy az orosházi gyerekek művészeti csoportosok. Jól összeválogatatott, díjakat és versenyeket nyert csoport.

Pappné Neller Borbála: engem is érzékenyen érintett a dolog. Sokan megkerestek a településről, hogy miért Orosházáról kell gyereket hozni egy kardoskúti ünnepséghez. Azt leszögezem, hogy soha senkitől nem hallottam, hogy bármi gond lett volna a helyi gyerekek felkészültségével és műsorával.

Ramasz Imre: a jeligés beírásokat én sem szeretem. Változnak az idők és változik a világ. Nagyon szép és színvonalas műsor volt egyébként. A helyi szűk létszámú iskolából nem biztos, hogy hasonló színvonalat ki lehet hozni. Levontuk a konzekvenciákat a jövőre nézve.

Gombkötő Csabáné: nem lehet összevetni egy kis létszámú iskolát egy nagy iskolával. Túlbeszéljük ezt a dolgot. Egyébként a helyi pedagógusnak soha nem köszöntük meg anyagilag a felkészítést.

Pusztai Ádám: 6-8 órát elszámoltunk a felkészítő tanárnak tehát anyagilag is megköszöntük.

Szemenyei Sándor: sajnálatosnak tartja a mi történt de az biztos, hogy színvonalas, szép este volt. Köszönet illeti a szervezők és közreműködők a munkáját.

Ramasz Imre: egy időre most zárjuk le a bejelentéseket, hiszen előzetes kérésemre megérkezett Soós Béla kertészmérnök, hogy a településközpont felújítására kiírt pályázathoz elkészített előzetes terveit ismertesse a testülettel.

Soós Béla: köszönti a megjelenteket. A tavalyi évben megkezdődött a településközpontok megújítását célzó pályázatok kiírása. A parkot, a polgármesteri hivatalt és a művelődési házat lehetne megújítani egy nyertes pályázat esetén. Egy építésszel közösen megvizsgáltuk a teljes felújítás költségeit. A nyílászárók cseréje mellett az épületek szigetelését is meg kellene oldani. Csak az önkormányzatnál a nyílászárók cseréje 1.342.000.-Ft-ot tenne ki. A szigetelést a kor követelményeinek és a felújítás szakmai kritériumának megfelelően 8cm-es szigetelő anyaggal kellene ellátni. A művelődési háznál az előkertet el kellene bontani és a ház vonalába helyezni a személyi bejárót és a nagykaput. A kerítést faelemekből képzelem el. A művelődési ház épületének homlokzati felújítása a szigeteléssel együtt 8.906.000.-Ft. Az épületekre tervezett felújítások összege 14 millió forint körüli összeg. Valószínűsíthető, hogy ha csak épületrekonstrukcióra adjuk be a pályázatot akkor az nem fog nyerni. Javaslom ezért, hogy a településközpont megújítására kiírt pályázatra maximum az önkormányzat épületének felújítását betervezni. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a zöldterületek felújítására. Épület felújításra és korszerűsítésre több pályázat is kiírásra fog kerülni a közeljövőben. Érdemes lenne ezekre beadni egy-egy pályázatot.


A lehetőségek nagyvonalakban:
- geodéziai tanulmány készítése
- sok olyan fa van a téren, amely jó állapotban van de sok a rossz is
- meghatározni a tér határait. Mit veszünk bele a felújításba, rendezésbe.
- közlekedésnél figyelembe venni, hogy van-e elég parkoló, kerékpártároló, stb.
- az emlékmű felújítása
- kerti világítás
- automata öntözési rendszer kiépítése fúrt kúttal


Most 30-50 évre előre kell tervezni. El kell határozni, hogy kell-e egy új emlékmű. Ha kell, akkor annak a helyét megtervezni, előkészíteni, mert most van rá lehetőség. A zöld teret egy sétány rendszerrel lehet tervezni. Ki lehetne egészíteni a játszóteret újabb elemekkel. El lehet engedni a fantáziát és például egy manapság már nem nagy anyagi ráfordítást igénylő automata keringető rendszerű szökőkutat betervezni. A képzeletnek az anyagiak vetnek határt.

Ramasz Imre:
a művelődési háznál lévő hátsó kerítés igen rossz állapotban van. Ezzel is számolva lett a tervekben?

Soós Béla: nem. Ez egy település központú pályázat. Meg kell határozni a határait a település központnak. Ezekre más pályázatokat kell igénybe venni.

Ramasz Imre: megjelent nemrégiben egy pályázat költségvetési intézmények energia takarékosságát elősegítendően. Ebbe a pályázatba be lehetne vonni a művelődési ház és az önkormányzat épületét is. A településfejlesztési pályázatból ki lehetne venni az épületek felújítását és így több forrás maradna magára a térre. Előző időkben felmerült igény kültéri sakk asztalra illetve asztalitenisz asztalra. Vagy például megvalósulhatna az automata öntözési rendszer. A következő testületi ülésre az irányt kellene meghatározni, amely felé elindulunk.

Soós Béla: a 15 milliós felújítási költségbe beleférne a zöldterületek korszerű megújítása mellett az automata öntözési rendszer és a sakk illetve asztalitenisz asztal is.

Ramasz Imre: ha tudnánk az egyes beruházások részösszegeit, akkor talán teljesebb lenne a kép bennünk, hogy mi az ami vállalható és mi az amire nemet kell mondanunk.

Soós Béla: pontos összeget ne várjon most tőlem senki. Először az irányt kell a testületnek meghatározni majd ezt követi egy komplex tervezés. Hozzávetőleges árakat természetesen tudok mondani más hasonló beruházások nyomán. Az öntöző berendezés fúrt kútja 50.000.-Ft körüli összeg. Az automata öntöző rendszert, amely éjjel locsolna - és így energiát is takarítana meg - nagyjából kettő millió forintba kerülne. A térvilágításra több hasonló kistelepülésen is azt javasoltam, hogy helyi villanyszerelővel kell kiviteleztetni. A terveket és engedélyeztetést én elkészítem. Nem egy ördöngös a kivitelezés. Körülbelül három millió forint a kivitelezése ennek. Ami a növényeket illeti azt kell, hogy mondjam a vadgesztenye fa nem a legideálisabb a térre. Évi 2-3 permetezést igényel, ami nem olcsó. Környezet tűrő növényeket kell telepíteni. Díszcserjéket és minél több virágos felületet. Egy sétányt kell kialakítani, de nem szabad aszfaltot használni. Az aszfalt 30 Celsius fok felett rákkeltő. Az emlékműre is költeni kell. Nem szabad a jelenlegi állapotában hagyni egy felújítás során. Nem igényel nagy összeget egy csiszolás, amit meg kellene ejteni rajta. Az eszközök amelyeket beépítésre tervezünk ezekben a pályázatokban, azok egytől egyig minőségi, nívós, a mai kor és az unió követelményeinek messzemenően megfelelnek. Az eddig beadott terveim mind nyertes pályázatokat eredményeztek.  

Gub András: hallottunk 5, 10, 15 milliós összegeket. Különválasztani lehetne-e ezeket az összegeket? Szeretném látni, hogy mennyibe kerülne külön az épületek és a tér felújítása részletesen. Aláírom, hogy egy 20%-os önerős pályázat nagyon jó. A tér az nekem megfelel úgy, ahogy van. Viszont az épületekre ráférne a felújítás.

Soós Béla: az épületek felújítása elvinné a pályázati pénz egészét. Valószínűleg ha csak épületre adnánk be pályázatot azzal nem nyernénk.

Ramasz Imre: a pályázat májusi beadási határidejét szerintem már nem tudjuk teljesíteni. Vannak pályázatok szigetelésre, fűtéskorszerűsítésre. El kell döntenünk, hogy belevágunk-e ezekbe a pályázatokba. Ameddig nem nyertes a pályázatunk addig kockáztatjuk a tervezési költségeket. De ha nem vágunk bele, akkor nem is nyerhetünk.

Gombkötő Lajos: a zöldterületek felújítására lehetne egy pontosabb árat kapni?

Soós Béla: pontos árat, mint már mondtam csak egy komplex tervezés után lehet mondani. Önöknek kell eldönteni az irányt és utána már lehet tervezni. A döntés önöknél van végig.

Ramasz Imre: megköszöni Soós Bélának a tájékoztatót. Egyelőre érlelődni kell a gondolatoknak. A pályázat következő beadási határideje október. Azt látni kell, hogy ez mindenképpen jövő évi megvalósítású pályázat. A következő évi költségvetésnél kell gondot fordítani a finanszírozásra. Rövid időn belül vissza kell térni a kérdésre és elkezdeni az előkészületeket.

Soós Béla távozik az ülésről.

A testületi ülés a bejelentésekkel folytatódik.

Pusztai Ádám: Pusztaföldvár nemrégiben nyert egy tanyabuszt. Ennek apropójaként Verasztó József és én azzal a javaslattal szerettünk volna a testület felé fordulni, hogy pályázzunk mi is meg egy tanyabusz beszerzését. Kettő milliós önerővel egy nyolc milliós buszra lehetett volna pályázni. Az üzemben tartási díját fedezte volna az, hogy Pusztaszőlősről bejártak volna a gyerekek a busszal a kardoskúti iskolába, óvodába. Az őutánuk kapott kvóta fedezné a kiadásokat. Mint nemrégiben kiderült, ebben az évben nincs már ez a pályázati lehetőség. Azt javaslom a testület felé, hogy ha a jövőben ismét kiírásra kerül ez a pályázat, akkor feltétlen induljunk.

Ramasz Imre: Pusztaföldvár halmozottan hátrányos helyzetű település tehát más elbírálás alá esik, mint Kardoskút egy pályázat folyamán. Természetesen figyelni kell a pályázati lehetőségét egy tanyabusznak és a jövő évi költségvetés tervezésekor - ha úgy dönt a testület-, akkor erre a célra tartalékot kell elkülöníteni.

Ramasz Imre: egy előző döntésünk átgondolását kérem a testülettől. Mégpedig azt, hogy eladott telket az önkormányzat nem vásárol vissza. A napokban három telektulajdonos keresett meg, hogy mivel építeni semmi esetre sem fognak az általuk régebben Kardoskúton megvásárolt telken, ezért szeretnék felajánlani azt az önkormányzatnak visszavásárlásra. Tájékoztattam őket, hogy ha a testület jóvá is hagyja a visszavásárlást, akkor is csak az eladási árért vesszük vissza. Tehát egy telek esetében kb. 30.000-35.000.-Ft. áron. A három telekből kettő frekventált helyen található. Javaslom a telkek visszavásárlását és a jövőben - ha egy esetleges házépítő jelentkezne - ezeket a "hézagokat" be tudnánk építeni.

Szemenyei Sándor: javaslom, hogy erre ne sajnáljuk a pénzt és vegyük vissza a telkeket.

Gombkötő Lajos: a tulajdonos nem tudja másnak eladni. Építeni nem akar. Üresen, gazosan állnának. Javaslom a visszavásárlást.

Ramasz Imre: tehát akkor felhatalmazást kérek a testülettől, hogy 1.-Ft/m2 áron vételi ajánlatot tehessek az eladók felé, kiegészítve a jelenleg érvényben levő közművesítés költségekkel, melyek a felajánlott ingatlant érintik.

A testület egyhangú szavazással felhatalmazza a polgármestert, hogy a felajánlott telkek visszavásárlását eszközölje a fenti feltételek mellett.

Ramasz Imre: az előző ülésen Szemenyei Sándor kérdését azonnal nem tudtuk megválaszolni. Ezt az óta írásban megkapta minden képviselő. Kérem, szavazzatok, hogy elfogadjátok-e az írásos választ.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az írásos választ.

Ramasz Imre: méhészek kerestek meg a napokban, hogy mézelő fákat telepítenének a faluban. 13 telket kellene feláldoznunk erre a célra. A facsemeték 30.000.-Ft-os nagyságrendet képviselnek, amelyet a méhészek magukra vállalnak. A kőolajos út melletti részre gondoltak ők, ahol a település rendezési tervünkben nekünk ipartelep lett annak idején betervezve. Ha most hozzájárulunk ehhez, akkor hosszú távon nem lesz lehetőségünk változatni. 800.-db. fáról van szó. A méhészek maguk is vállalják a fák gondozását, de közmunkásokra is számítanak. Az idei évre tervezzük egyébként a sportpálya melletti rész fásítását.

Pusztai Ádám: kiszámolta valaki, hogy mekkora terület kell a 800 fának? Én igen. 1 hektár.

Kulima István:
nem javasolnám belterületre ennek a megvalósítását. Az ötlet maga jó, de valahol külterületen kell találni megfelelő helyet. Javaslom továbbá, hogy az önkormányzat vegye meg a facsemetéket a későbbi esetleges viták elkerülése érdekében.

Ramasz Imre:
közlöm a méhészekkel, hogy nem zárkózunk el a lehetőségtől, de most nem döntünk. Keressük a lehetőségeket.

Ramasz Imre ismerteti, hogy hamarosan elkészül a közfoglalkoztatási terv, amelyet be kell adni a munkaügyi központnak. Ennek érdekében április elején vagy közepén össze kell hívni egy rendkívüli testületi ülést.

Az ülés szociális kérésekkel zárt keretek között folytatódik.

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

FacebookTwitter

Copyright 2017  Kardoskút